Инвестициялық қызмет

Жобаның атауы

Жобаның дәрежесі

Іске асыру жылдары

Іске асырылған жобалар

1

Солтүстік-Оңтүстік Қазақстан транзитінің екінші 500 кВ желісін салу

Іске асырылды

2004-2009

2

ҰЭТ-ты жаңғырту, I кезең

Іске асырылды

2000-2009

3

 500, 220 кВ кернеулі желілермен Қазақстан БЭЖ-ге қосып, 500 кВ Алма ҚС салу

Іске асырылды

2009-2014

4

 Мойнақ ГЭС қуатын беру

Іске асырылды

2010-2012

5

 220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ қайта құру

Іске асырылды

2010-2014

6

500 кВ Екібастұз-Шүлбі ГЭС-Өскемен желісін салу

Іске асырылды

2011-2017

7

500 кВ Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік транзитінің желісін салу. 2 кезең Шүлбі ГЭС – Ақтоғай- Талдықорған – Алма.

Іске асырылды

2012-2018

8

 Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-бен байланысын күшейту, 220 кВ «Промышленная ЕЭК» ӘЖ салу, 110 кВ «Павлодар» ҚС-да 220 кВ АТҚ және 110 кВ «Промышленная» ҚС-да 220 кВ АТҚ кеңейту

Іске асырылды

2010-2019

9

ҰЭТ-ты жаңғырту, IІ кезең

Іске асырылды

2010-2019

Іске асырылып жатқан жобалар

1

«KEGOC» АҚ «Ақтөбе ЖЭТ», «Батыс ЖЭТ» және «Сарыбай ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялау. І кезең.

Іске асырылып жатқан

2018-2023

2

Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу.

Іске асырылып жатқан

2018-2024

3

Түркістан қаласын сырттан электрмен жабдықтау схемасын күшейту. Электр желілік объектілерді салу.

Іске асырылып жатқан

2019-2023

Перспективті жобалар

1

«KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭТ», «Шығыс ЖЭТ», «Солтүстік ЖЭТ» және «Орталық ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялау. ІІ кезең.

Перспективті

2019 - 2028

2

«KEGOC» АҚ «Алматы ЖЭТ», «Орталық ЖЭТ», «Орталық ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялау. ІІІ кезең.

Перспективті

2021 - 2031

3

Батыс Қазақстан энергия жүйесін Қазақстан БЭЖ-імен біріктіру 

Перспективті

2021 - а/ж

4

Қазақстан БЭЖ Оңтүстік аймағының электр желісін күшейту

Перспективті

2021-2027

5

Солтүстік-Оңтүстік тұрақты тоқ желісін салу

Перспективті

2019-2028

6

Қарағанды энергия торабының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу. 

 

Перспективті

 

а/ж

7

Екібастұз қ. индустриалды аймағын сырттан электрмен жабдықтау. Электр желілік объектілерді салу.

Перспективті

а/ж


Іске асырылып жатқан жобалар

«KEGOC» АҚ «Ақтөбе ЖЭТ», «Батыс ЖЭТ» және «Сарыбай ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялау» жобасы,

«KEGOC» АҚ филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялаудың І кезеңі

220-500 кВ ӘЖ-ні реконструкциялау әрқайсысында «KEGOC» АҚ-ның 3 ЖЭТ филиалы болатын 220-500 кВ ӘЖ-ні реконструкциялаудың 3 сатысыен көздейді.

Жобаның мақсаты:

Қызмет етудің нормативтік мерзіміне жеткен қолданыстағы электр жеткізу желілерін, сондай-ақ қызмет ету мерзімі таяудағы жылдары нормативтікке жететін ӘЖ-ні реконструкциялау арқылы Қазақстан ҰЭТ жұмысының сенімділігін арттыру.

Жобаны іске асыру мерзімі: 2018-2023жж.

Жобаның құны: ҚҚС-ны есепке алғанда 49,50 млрд. теңге.

Жобаны болжамды қаржыландыру: қарыз қаражат – 34,51 млрд. теңге, меншік қаражат – 14,99 млрд. теңге.

Іске асыру орны: Қазақстан Республикасының аумағы.

Жобаның сипаты: «Ақтөбе ЖЭТ» (220 кВ 6 ӘЖ), «Батыс ЖЭТ» (220 кВ 1ӘЖ) және «Сарыбай ЖЭТ» (220-500 кВ 17 ӘЖ) филиалдарының балансындағы 24 220-500 кВ ӘЖ реконструкциялау объектілері болып табылады. Реконструкцияланатын  220-500 кВ ӘЖ ұзындығы – 2029 км.

Ағымдағы дәрежесі: Жобаның 1-кезеңі бойынша «Ақтөбе ЖЭТ» (220 кВ 6 желі), «Сарыбай ЖЭТ» (220-500 кВ 17 желі) және «Батыс ЖЭТ» (220 кВ 1 желі) филиалдарында орналасқан 220-500 кВ 24 ӘЖ-ні реконструкциялауды қамтиды. Реконструкцияланған 220-500 кВ ӘЖ-нің ұзындығы – 2,029 км. Жоба ТЭН-і бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жобаның негізгі параметрлері, жобаның техникалық параметрлері мен тиімділік көрсеткіштері бекітілді, жоба іске асыру фазасына көшірілді.

Кешенді жұмыстарға, соның ішінде «аяқталған» құрылысқа 3 шарт жасалды. ӘЖ-ні реконструкциялаудың барлық объектілері бойынша ЖСҚ әзірленіп, сараптаманың оң қорытындысы алынды. Жобаны іске асыру басталғаннан бері құрылыс-монтаж жұмыстары 24 ӘЖ-ден 22 ӘЖ-де жүргізілді, оның ішінде 13 ӘЖ пайдалануға берілді. Жоба іске асырыла бастағаннан бастап 2029 км ӘЖ-нің 1705,0 км реконструкцияланды, соның ішінде 2022 жылы 398,2 км ЭЖЖ реконструкцияланды. 24 объектінің қалған 2-еуінде ҚР БЭЖ режимдері бойынша бірнеше ӘЖ-ні бір мезгілде ұзақ уақытқа жөндеуге шығару мүмкіндігінің болмауына байланысты жұмыс басталған жоқ. 

«Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу» жобасы

Жобаның мақсаты: республиканың батыс облыстары арасындағы 220 кВ электр желілерін күшейте отырып, Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың өткізгіштік қабілеті мен сенімділігін арттыру.

Жобаны іске асыру мерзімі: 2018-2023 жж.

Жобаның құны: ҚҚС-ны есепке алғанда 54,14 млрд. теңге.

Жобаны болжамды қаржыландыру: қарыз қаражат - 34,86 млрд. теңге, меншік қаражат – 19,27 млрд. теңге.

Іске асыру орны: ҚР Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе облыстары

Жобаның сипаты: Жоба жұмыс істеп тұрған 220 кВ Орал - Правобережная – Индер – Қарабатан – Құлсары – Теңіз транзитінің екінші тізбегінің электр желілік объектілерін жұмыс істеп тұрған 220 кВ қосалқы станцияларға және жаңа «Қарабатан» ТП-ға қосып, салуды көздейді және мына объектілерден тұрады:

1) 220 кВ «Орал» ҚС-ны реконструкциялау;

2) 220 кВ «Правобережная» ҚС 220 кВ АТҚ кеңейту;

3) 220 кВ «Индер» ҚС екі 220 кВ-БШР орнатып, 220 кВ-АТҚ кеңейту;

4) 220 кВ «Құлсары» ҚС-ны кеңейту;

5) 220 кВ «Теңіз» ҚС-ны кеңейту;

6) 220 кВ «Қарабатан» ТП салу;

7) 220 кВ Орал ҚС – 220 кВ Правобережная ҚС 220 кВ ӘЖ салу;

8) 220 кВ Правобережная ҚС – 220 кВ Индер ҚС 220 кВ ӘЖ салу;

9) 220 кВ Индер ҚС – 220 кВ Қарабатан ҚС 220 кВ ӘЖ салу;

10) 220 кВ Қарабатан ТП – 220 кВ Құлсары ҚС 220 кВ ӘЖ салу;

11) 220 кВ Құлсары ҚС – 220 кВ Теңіз ҚС 220 кВ ӘЖ салу.

Ағымдағы дәрежесі:  220 кВ Орал - Правобережная – Индер – Қарабатан – Құлсары – Теңіз ӘЖ-нің барлық 5 учаскесінде және 220 кВ Орал, Правобережная, Құлсары, Индер, Теңіз қосалқы станцияларында, Қарабатан ТП-да құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 4182 тіректің 2668 тірегі орнатылды, бұл барлық тіректер санының 63,7%-ын құрайды. 779,7 км сымның 258,7 км-сы орнатылды, бұл 34,0%-ды құрайды.

     

«Түркістан қ. сырттан электрмен жабдықтау схемасын күшейту. Электр желілік объектілерді салу» жобасы

 Жоба мақсаты: Түркістан энергия торабын электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру.

Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2022 жж.

Жобаның құны: ҚҚС-ны есепке алғанда 7,63 млрд. теңге.

Жобаны болжамды қаржыландыру: меншік қаражат.

Іске асыру орны: Түркістан облысы.

Жобаның сипаты: жоба шеңберінде Түркістан қ. ауданында жұмыс істеп тұрған 220 кВ желіге қосылатын жаңа 220кВ қосалқы станцияны салу көзделеді. 220 кВ жаңа қосалқы станция Түркістан энергия торабын электрмен жабдықтаудың қосымша орталығын қамтамасыз етеді. Осының есебінен жергілікті таратушы электр желісін дамыту үшін жағдайлар жасалып, желінің қажетті өткізгіштік қабілеті қамтамасыз етіледі.

Жобаның қажеттілігі Түркістан энергия торабында электр энергиясын тұтынудың айтарлықтай өсуіне негізделген.

Ағымдағы дәрежесі: 2022 жылы құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары толық көлемде орындалды. Түркістан қаласының ауданында кернеуі 110 кВ және одан төмен жергілікті электр тарату желісі қосылатын жаңа 220 кВ «Орталық» ҚС салынды.

2022 жылғы 29 шілдеде объект жұмысқа енгізілді. Пайдалануға қабылдау актісі қол қою кезеңінде. 


Перспективалық жобалар

«KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭТ», «Шығыс ЖЭТ», «Солтүстік ЖЭТ» және «Орталық ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялау, ІІ кезең.

Жобаның мақсаты:

Қызмет етудің нормативтік мерзіміне жеткен қолданыстағы электр жеткізу желілерін, сондай-ақ қызмет ету мерзімі таяудағы жылдары нормативтікке жететін ӘЖ-ні реконструкциялау арқылы Қазақстан БЭЖ жұмысының сенімділігін арттыру.

«KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭТ», «Шығыс ЖЭТ», «Солтүстік ЖЭТ» және «Орталық ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялаудың ІІ кезеңі бойынша «KEGOC» АҚ филиалдарының балансында орналасқан жалпы ұзындығы 4200 км-ге жуық 220-500 кВ 48 ӘЖ оңалту объектілері ретінде әрекет етеді.

Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2028 жж.

Жобаның құны: ҚҚС-ны есепке алғанда 95,22 млрд. теңге.

Жобаны болжамды қаржыландыру: қарыз қаражат – 63,09 млрд.теңге, меншікті қаражат - 32,13 млрд. теңге.

Іске асыру орны: Қазақстан Республикасының аумағы.

Ағымдағы дәрежесі: 2019 жылы ТЭН әзірлеуге шарт жасалды. 48 ӘЖ-де толық тексеру орындалды. ӘЖ тексеру және ТЭН әзірлеу бойынша техникалық есептер әзірлеу және келісу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.


«KEGOC» АҚ «Алматы ЖЭТ», «Орталық ЖЭТ» және «Оңтүстік ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялау, ІІІ кезең.

Жобаның мақсаты:

Қолданыстағы электр жеткізу желілерін реконструкциялау арқылы Қазақстан ҰЭТ жұмысының сенімділігін арттыру, ресурсты перспективада кемінде 30 жылға ұзарту.

Жобаның III кезеңі бойынша «KEGOC» АҚ филиалдарының балансындағы жалпы ұзындығы 4300 км-ге жуық 220-500 кВ 44 ӘЖ оңалту объектілері ретінде әрекет етеді.

Жобаны іске асыру мерзімі: 2021-2031 жж.

Жобаның құны: ҚҚС-ны есепке алғанда 96,06 млрд. теңге.

Жобаны болжамды қаржыландыру: қарыз қаражаты – 66,99 млрд.теңге, меншікті қаражат-29,07 млрд. теңге.

Іске асыру орны: Қазақстан Республикасының аумағы.

Ағымдағы дәрежесі:

2021 жылы ТЭН әзірлеуге шарт жасалды. Мердігер ұйым ӘЖ-ні тексеріп жатыр.

ТЭН әзірлеуді аяқтаудың болжамды мерзімі 2023 ж.

Екібастұз қаласының индустриялық аймағын сырттан электрмен жабдықтау. Электр желілік объектілерді салу.

Жобаның мақсаты:

Екібастұз қаласының Индустриялық аймағын және Екібастұз энергия торабының тұтынушыларын сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.

Жобаны іске асыру мерзімі: 2020-2026 жж.

Жобаның құны: ҚҚС-ны есепке алғанда 18,11 млрд.теңге

Жобаны болжамды қаржыландыру: қарыз қаражат – 12,48 млрд.теңге, меншікті қаражат-5,63 млрд. теңге.

Іске асыру орны: Қазақстан Республикасының аумағы.

Ағымдағы дәрежесі:

ТЭН әзірлеуге шарт жасалды.

Мердігер ұйым ТЭН әзірлеуде.

Батыс Қазақстан энергия жүйесін Қазақстан БЭЖ-імен біріктіру жобасы

Жобаның мақсаты:

Қазақстанның Батыс облыстарының энергия қауіпсіздігін және энергияға тәуелсіздігін қамтамасыз ету, Батыс аймағының тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін Батыс аймағын Республика аумағы бойынша Қазақстан БЭЖ-інің негізгі бөлігімен біріктіру.

Ағымдағы дәрежесі:

Алдын ала ТЭН әзірлеу нәтижелері бойынша Батыс Қазақстанның энергия жүйесін Қазақстан БЭЖ-імен біріктірудің орындылығы туралы шешім қабылданды.

ТЭН әзірлеушісін айқындау бойынша сатып алу рәсімдері жүргізіліп жатыр. 

Қазақстан БЭЖ Оңтүстік аймағының электр энергетикалық жүйесін күшейту жобасы

Жобаның мақсаты:

Оңтүстік аймақ тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету және Оңтүстік аймақтың облыстары арасындағы электрлік байланысты нығайту үшін Қазақстан БЭЖ Оңтүстік аймағының электр энергетикалық жүйесін Республика аумағы бойынша күшейту. 

Жобаның құны: ТЭН нәтижелері бойынша белгілі болады.

Жобаны іске асыру мерзімі: 2021-2027 жж.

Ағымдағы дәрежесі:

ТЭН әзірлеуге шарт жасалды. ТЭН-нің І кезеңінің нәтижелері мақұлданды. ТЭН әзірлеу жалғасып жатыр.  

 


Компания осы ақпарат арқылы «KEGOC» АҚ инвестициялық жобаларын іске асыруға қатысуға ниет білдірген әлеуетті инвесторлар мен контрагенттердің назарларына мына мәліметті жеткізеді: 

1. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2016-2020 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы
2. 2016 жылғы инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
3. Инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы туралы ақпарат 2016.06.15
4. 2016 жылғы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) тиімділік көрсеткіштері
5. 2016 жылғы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпарат
6. 2016 жылғы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) тиімділік көрсеткіштері
7. Инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы туралы ақпарат 2016.12.15
8. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2016-2020 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын 2016 ж. түзету туралы
9. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2016-2020 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын 2016-2017 ж.ж. түзету туралы
10. 2017 жылғы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпарат
11. Инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы туралы ақпарат 2017.06.15
12. 2017 жылғы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) тиімділік көрсеткіштері
13. 2017 жылғы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпарат
14. Инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы туралы ақпарат 2017.12.15
15. 2017 жылғы инвестициялық бағдарламаның (жобаның) тиімділік көрсеткіштері
16. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2016-2020 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын 2017-2018 ж.ж. түзету туралы
17. KEGOC АҚ 2018 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есеп
18. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2016-2020 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын 2019 ж. түзету туралы
18. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2016-2020 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын 2019 ж. түзету туралы
19. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2016-2020 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын 2019 ж. түзету туралы
20. 2019 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
21. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2016-2020 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын 2019 ж. түзету туралы
22. 2020 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
23. Бірлескен бұйрық KEGOC АҚ 2021-2025 ж.ж. арналған инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы
24. 2021 жылғы 1-тоқсандағы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
25. 2021 жылғы 1-тоқсандағы инвестициялық жобаларын іске асырылуы туралы ақпарат
26. 2021 жылғы 2-тоқсандағы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
27. 2021 жылғы 2-тоқсандағы инвестициялық жобаларын іске асырылуы туралы ақпарат
28. 2021 жылғы 3-тоқсандағы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
29. 2021 жылғы 3-тоқсандағы инвестициялық жобаларын іске асырылуы туралы ақпарат
30. «KEGOC» АҚ-ның инвестициялық жобаларын іске асыру барысы туралы 2021 жылғы 4-тоқсандағы ақпарат
31. «KEGOC» АҚ-ның инвестициялық жобаларын іске асыру барысы туралы 2021 жылғы ақпарат
32. «KEGOC» АҚ-ның инвестициялық жобаларын іске асыру барысы туралы 2022 жылғы 1-тоқсандағы ақпарат
33. 2022 жылғы 1-жартыжылдық инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты
34. Бірлескен бұйрық ИЖ 2021-2025 ТМРК 11.05.2022 71-ОД 01.08.2022 252 ҚР ЭМ
35.«KEGOC» АҚ инвестициялық жобаларын іске асыру барысы туралы 2022 жылғы 2-тоқсандағы ақпарат

2015 жылғы 4-тоқсанда күрделі қаржы салымдарын игеру 24 486,242  млн. теңге.

2015 жылғы 3-тоқсанда күрделі қаржы салымдарын игеру 10 870,013 млн. теңге.

2015 жылдың  бірінші жарты жылдығында күрделі қаржы салымын игеру 1 981,163 млн. теңгені  құрады. 

2015 жылғы 1-тоқсанда күрделі қаржы салымдарын игеру 616,491 млн. теңге.

«KEGOC» АҚ-ның ТМРА  на 2014-2015 гг., 2013 жылғы 27 мамырдағы №155-ОД және ИЖТМ 2013 жылғы 22 тамыздағы  №256 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2014-2015жж. арналған инвестициялық бағдарламасы 2014 жылы 18 841,340 млн. теңге сомасына күрделі қаржы салымдарын игеруді көздейді.  

2014 жылғы 4-тоқсанда күрделі қаржы салымдарын игеру 26 264,341 млн. теңгені немесе жылдық жоспардың 125,0%-ын құрады.   

2014 жылғы 3-тоқсанда күрделі қаржы салымдарын игеру 12 426,527 млн. теңгені немесе жылдық жоспардың 65,9%-ын құрады.  

2014 жылдың бірінші жарты жылдығында күрделі қаржы салымын игеру 6 636,044 млн. теңгені немесе жылдық жоспардың 35,2%-ын құрады.

2014 жылғы 1-тоқсанда күрделі қаржы салымдарының игерілуі 2 425,909 млн. теңгені немесе жылдық жоспардың 12,9%-ын құрады.

«KEGOC» АҚ-ның ТМРА  03.04.2013ж. № 96-ОД  және 27.05.2013ж. №162 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2012-2013 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы 2013 жылы 40 576,809 млн. теңге сомасында күрделі қаржы салымын игеруді көздейді.  Күрделі қаржы салымдарын нақты игеру 2013 жылы 42 646,668 млн. теңгені құрады. 

«KEGOC» АҚ-ның ТМРА  03.04.2013ж. № 96-ОД  және 27.05.2013ж. №162 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2012-2013 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы 2012 жылға 25 683,322 млн. теңге сомасында күрделі қаржы салымын игеруді көздейді. 2012 жылы күрделі қаржы салымдарының нақты игерілуі 24530,922 млн. теңгені құрады.

2011 жылға арналған инвестициялық жобаның орындалу барысы туралы ақпарат  

«KEGOC» АҚ-ның ТМРА 2011 жылғы 6 мамырдағы №141-ОД және ИЖТМ 2011 жылғы 11 мамырдағы №134 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2011 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы 2011 жылы 16 805,443 млн. теңге сомасында күрделі қаржыны игеруді көздейді. 2011 жылы күрделі қаржы салымын нақты игеру 18 232,876 млн. теңгені құрды. 

«KEGOC» АҚ-ның ТМРА 19.03.2010ж. №91-ОД және ИЖТМ 15.04.2010ж. №26 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2010 жылға арналған  инвестициялық бағдарламасы.

«KEGOC» АҚ-ның ТМРА 19.03.2010ж. №91-ОД және ИЖТМ 15.04.2010ж. №26 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2010 жылға арналған  инвестициялық бағдарламасы  2010 жылға 6307,390 млн. теңге сомасындағы күрделі қаржы салымын игеруді көздейді.2010 жылы күрделі қаржы салымдарын нақты игеру  8 093,566 млн. теңгені құрды. 

Жедел желі

Кері байланыс