2019

Қазақ

Жекелеген қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған жыл үшін 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жəне сол жылы аяқталған жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен

Қызменнің қаржылық нәтижесіне басшылықтың тусіндермесі 2019 жылғы 30 қыркүйектегі және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша

2019 жылғы 30 қыркүйектегі жай-күйі бойынша және сол уақытқа аяқталған тоғыз айдағы аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есептілік

Аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік 2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және сол жылғы аяқталған алты ай үшін,тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен

Аралық жекелеген қаржылық есептілік 2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған алты ай үшін,тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен

Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі  2019 жылғы 30 науырыздағы және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша

Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі  2019 жылғы 30 маусымдағы және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша

2019 жылғы 30 науырыздағы жай-күйі бойынша және сол уақытқа аяқталған тоғыз айдағы аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есептілік 

2019 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша және сол уақытқа аяқталған үш айдағы аудиттелмеген қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік

Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 желтоқсанда және сол уақытқа аяқталған жыл ішіндегі жай-күйі бойынша