«KEGOC» АҚ Басқармасының құрамы

Қазақ

«KEGOC» АҚ Басқармасының құрамы:

«KEGOC» АҚ Басқармасының мүшелері:

 

«KEGOC» АҚ Басқармасының қызметі туралы 2020 жылғы есеп

2020 жылы «KEGOC» АҚ Басқармасының 26 отырысы өткізілді, онда 203 мәселе қаралды. 

Оның ішінде мына мәселелер бойынша:

- ІНҚ 42;

- Бизнесті трансформациялау бағдарламасы 7;

- жасалуында мүдделілік бар мәмілелер 5;

- Тәуекелдер жөніндегі комитет 8;

- Кадрлық саясат 3;

- өзге де мәселелер 149.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын және Басқарма алдын ала қараған мәселелерден басқа, Басқарма кейбір негізгі шешімдерді қабылдады:

- Компанияның 31 ішкі құжаты бекітілді және 11 ішкі құжатына өзгерістер енгізілді;

- Тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

 

Алқалы шешімдерді алдын ала қарау, қабылдау және жетекшілік ететін мәселелері бойынша «KEGOC» АҚ Басқармасына ұсынымдарды дайындау мақсатында, Компанияда мынадай консультативтік-кеңесу органдары құрылды: 

Инвестициялық комитет,

Тәуекелдер жөніндегі комитет,

Бюджет комитеті,

Кадрлық даму жөніндегі комитет 

Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет,

Тауарлық-материалдық қорлармен жұмыс жөніндегі комитет.