2018

Қазақ

Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік 2018 жылғы 31 наурызындағы жағдай бойынша және аяқталған үш ай үшін

Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған жеке қаржылық есептілік 2018 жылғы 31 наурызындағы жағдай бойынша және аяқталған үш ай үшін

Аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған алты ай үшін, тәуелсіз аудитордың есебімен бірге

Аралық жеке қаржылық есептілік 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған алты ай үшін, тәуелсіз аудитордың есебімен бірге

2018 жылғы 1 тоқсандағы қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі

Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік 2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша және сол жылы аяқталған тоғыз ай үшін

Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған жекелеген қаржылық есептілік 2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша және сол жылы аяқталған тоғыз ай үшін

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жəне сол жылы аяқталған жылдық жекелеген қаржылық есеп, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жəне сол жылы аяқталған жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен