2015

Қазақ

2015 жылғы 16 қазанға жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

1. АЖЖ күн тәртібі, түсіндірме жазбалар, шешім жобалары
2. АЖЖ туралы ереже
3. KEGOC Жарғысы
4. KEGOC корпоративтік басқару кодексі
5. Директорлар кеңесі туралы ереже
6. Аралық шоғырландырылған қаржылық есептеме

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері туралы

2015 жылғы 30 сәуірге жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар


1. Күн тәртібі, түсіндірме жазбалар және шешім жобалары

1.1. «KEGOC» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ
2.1. Шоғырландырылған қаржылық есептеме
2.2. Жеке қаржылық есептеме
3. Директорлар кеңесіне кандидаттар туралы ақпарат

KEGOC» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы туралы (2015 жылғы 30 сәуір)