2016

Қазақ

2016 жылғы 28 қазан жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

2016 ж. аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік

 

2016 жылғы 29 қаңтарға жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

1. АЖЖ күн тәртібі, түсіндірме жазба, шешім жобасы 

2. Бірыңғай комиссияның хаттамасы

3. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді

 

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері туралы

 

2016 жылғы 29 сәуірге жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

1. АЖЖ күн тәртібі, түсіндірме жазба, шешім жобасы

2. Материалдар

 

2016 жылғы 30 маусымда жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

1. Күн тәртібі

2. Материалдар