2018

Қазақ

2018 жылғы 30 қарашада «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылғы 30 қарашада өткізу туралы хабарлама

Дауыс берудің аралас нысанымен өткізілетін «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған  бюллетень

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылғы 30 қарашада өткізу материалдары

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің 2018 жылғы 30 қарашадағы кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру тәртібі

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы

 

2018 жылғы 2 қарашада «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылғы 2 қарашада өткізу туралы хабарлама

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылғы 2 қарашада өткізу туралы материалдары

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы

 

2018 жылғы 27 сәурдегі «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2018 жылғы 27 сәуірдегі өткізу туралы хабарлама

«KEGOC» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі

 Акционерлер жалпы жиналысының материалдары

KEGOC АҚ акционерлері Жылдық жалпы жиналысының хаттамасы

 

2018 жылғы 24 тамыздағы «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылғы 24 тамызда өткізу туралы хабарлама

«KEGOC» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі

2018 жылғы 24 тамыздағы «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы