Батыс ЖЭТ

Қазақ

«КЕGОС» АҚ-ның «Батыс жүйеаралық электр тораптары» Филиалы 1998 жылдың қыркүйегінде құрылған.

Филиалдың директоры — Тұяқов Төлеу Ақанұлы.

Филиалдың негізгі мақсаты мыналар болып табылады:

  • ЖО ҰДО тапсырып белгіленген көлемдер мен түзімдерде қосалқы станциялар және электр станциялар шиналарынан қуат пен электр энергиясының электр тораптары бойынша жеткізілуін жүзеге асыру;
  • Сенімділік және үнемділік тұрғысынан электр тораптарының оңтайлы тораптарын түзілдіру.

«Батыс ЖЭТ» (Атырау) Атырау мен Маңғыстау облыстарында орналасқан және Қазақстан БЭЖ-мен байланыспаған. Энергия көздері: Ақтау ЖЭО-1, ЖЭО-2 және ЖЭО-3 (МАЭС) кіретін Маңғыстау атом-энергетикалық комбинаты (МАЭК), аймақтық мәндегі электр станциялары — Атырау ЖЭО, жергілікті мәндегі электр станциялары (Теңіз ГТЭС мен «Атырау мұнай өңдеу заводы» ААҚ(«АМӨЗ» ААҚ) ЖЭО.

Филиалдың мүліктік кешеніне жалпы ұзындығы 1681,5 км (тізбек бойынша) 6-330 кВ габариттерде әуе электр жеткізу желілері, сонымен қатар жалпы қуаты 950 МВА кернеуі 220 кВ 5 қосалқы станциялары кіреді.

Жұмыскерлер саны 234 адам

Байланыс телефон: +7 (7122) 322-528, +7 (7122) 323-376, +7 (7122) 327-475 

060002, Атырау қ., Махамбет көш., 110А.