2012 жылдың 17 тамызындағы №34/12 хаттамадан көшірме

Қазақ

2012 жылдың 17 тамызында «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының сырттай отырысы болып өтті (№ 34/12 хаттама), онда мынадай шешімдер қабылданды: 

1) «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2012 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;

2) «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2012 жылғы аудитін жүргізу жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу мөлшері ҚҚС-ны есепке алғанда 29 680 000 (жиырма тоғыз миллион алты жүз сексен мың) теңге сомасында.

2. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес, осы шешім Жалғыз  акционердің шешімі болып саналсын.