2012 жылғы 4 қыркүйектегі №36/12 хаттамадан үзінді көшірме

Қазақ
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 4 қыркүйектегі (сырттай) отырысында қабылдаған №36/12 шешіміне сай, П KEGOC 00-202-08  «KEGOC» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ережесіне» мынадай өзгеріс бекітілді: 
7-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын: 
«7. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібі және бір жылдағы дивидендтер мөлшері туралы ұсыныс дайындаған кезде дивидендтер төлеуге жіберілетін сома таза табыстың кемінде 30%-ын құрауы тиіс.»