2013 жылғы 17 маусымдағы №32/13 хаттамадан көшірме

Қазақ
2013 жылғы 17 маусымда «Самұрық-Қазына» «Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының сырттай отырысы болып өтті (№ 32/13 хаттама), онда мынадай шешімдер қабылданды:
1. «KEGOC» АҚ-ның 2012 жыл ішіндегі қызмет нәтижелері туралы жылдық есеп беру бекітілсін.
2. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-бабына сәйкес, осы шешім «KEGOC» АҚ  Жалғыз  акционерінің шешімі болып саналсын.