2013 жылғы 26 ақпандағы №06/13 хаттамадан көшірме

Қазақ
2013 жылғы 26 ақпанда «Самұрық-Қазына» «Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының сырттай отырысы болып өтті (№ 06/13 хаттама), онда қолданыстағы  10 767 297 (он миллион жеті жүз алпыс жеті мың екі жүз тоқсан жеті) жарияланған жай акцияны 1:20 шамасында бөлшектеу және Қоғамның 22 978 437 (жиырма екі миллион тоғыз жетпіс сегіз мың төрт жүз отыз жеті) дана мөлшеріндегі қосымша акцияларын шығару жолымен «KEGOC» АҚ-ның жарияланған акциялар санын арттыру туралы шешім қабылданды.