2019 жылғы 30 қарашада «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті

Қазақ

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына қатысқандар:

1.Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы - «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару дирекциясының басшысы – басқарушы директор.

2.Тиесов Сүйіншлік Әмірхамзаұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

3.Егімбаева Жанна Дачерқызы - «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

4.Доминик Фаш - Технопарк София-Антиполис Директорлар кеңесінің мүшесі, «РТФ» ЖШҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор.

5.Януш Биалек – Ньюкасл университетінің (Ұлыбритания) және «Сколтеха» Сколков ғылым және технологиялар институтының (Ресей) профессоры, тәуелсіз директор.

6.Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.

Тәуелсіз директор Е.А.Құдабаев уақытша еңбекке жарамсыздық себебінен қатыспайды. 

Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 қарашадағы отырысында 30 мәселе қаралды.

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 13 шілдедегі шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген, олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесіне сәйкес мына мәселелер бойынша ақпараттар жібереміз. 

1.P СУР KEGOC 00-200-14-СД Тәуекелдерді басқару жүйесінің нұсқаулығына өзгерістерді бекіту туралы. 

Директорлар кеңесі P СУР KEGOC 00-200-14-СД Тәуекелдерді басқару жүйесінің нұсқаулығына өзгерістерді бекіту шешімін қабылдады.

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

2.Ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі 2019 жылғы 3 тоқсандағы есепті қарастыру туралы. 

Директорлар кеңесі Ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі 2019 жылғы 3 тоқсандағы есепті ескеру туралы шешім қабылдады. 

 «ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

3.2019 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша «KEGOC» АҚ аралық қаржы есептемесін мақұлдау туралы. 

Директорлар кеңесі 2019 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша «KEGOC» АҚ аралық қаржы есептемесін мақұлдау туралы шешім қабылдады.

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

4.П KEGOC 00-313-16-СД «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 9 желтоқсандағы (№ 14 хаттама) шешімімен бекітілген П KEGOC 00-313-16-СД «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы шешім қабылдады. 

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

5.«KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппаратының) жалпы санын бекіту туралы.

Директорлар кеңесі мына шешімдерді қабылдады:

1.«KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппаратының) қызметкерлерінің жалпы саны 382 штаттық бірлік болып бекітілсін. 

2.«KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппаратының) ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу және қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы» мәселе бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 25 қаңтардағы (№ 1 хаттама) шешімінің 1-тармағы 2) тармақшасының күші жойылды деп танылсын. 

3.Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілсін. 

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

6.«KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы. 

Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы шешім қабылдады. 

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

7.«KEGOC» АҚ 2018-2022 жылдарға арналған ақпараттық қауіпсіздікті дамыту бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар бекіту туралы

Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ 2018-2022 жылдарға арналған ақпараттық қауіпсіздікті дамыту бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар бекіту туралы шешім қабылдады.

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

8. «П KEGOC ИД-202-17-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы» мәселені «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының қарастыруына шығару туралы

Директорлар кеңесі «П KEGOC ИД-202-17-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы» мәселені «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының қарастыруына шығару туралы шешім қабылдады. 

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

9.П KEGOC ИД-203-19-СД  «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйлықақылар жөніндегі комитеті туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы. 

Директорлар кеңесі мына шешімдерді қабылдады:

1.П KEGOC ИД-203-19-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйлықақылар жөніндегі комитеті туралы ережені жаңа редакцияда бекітілсін. 

2.Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 10 қазандағы (№ 9 хаттама) шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар және сыйлықақылар жөніндегі комитеті туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

10.П KEGOC ИД-206-19-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеті туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы

Директорлар кеңесі мына шешімдерді қабылдады:

1.П KEGOC ИД-206-19-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеті туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін. 

2.Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 10 қазандағы (№ 9 хаттама) шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеті туралы ереженің күші жойылды деп танылсын. 

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

11. П KEGOC ИД-207-19-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

Директорлар кеңесі мына шешімдерді қабылдады:

1.П KEGOC ИД-207-19-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін. 

2.Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 9 желтоқсандағы (№ 14 хаттама) шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет туралы ереженің күші жойылды деп танылсын. 

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

12.Пр KEGOC ИД-409-19-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің, Басқарма мүшелерінің және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі тағайындайтын басқа қызметкерлерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеуі және/немесе лауазымды иелену мүмкіндігін «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің келісу тәртібі туралы қағидалар жаңа редакцияда бекіту туралы.  

Директорлар кеңесі мына шешімдерді қабылдады:

1.Пр KEGOC ИД-409-19-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің, Басқарма мүшелерінің және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі тағайындайтын басқа қызметкерлерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеуі және/немесе лауазымды иелену мүмкіндігін «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің келісу тәртібі туралы қағидалар жаңа редакцияда бекітілсін.

2.Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 24 шілдедегі (№ 6 хаттама) шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің (тәуелсіз директорлар және мемлекеттік қызметтегі директорлардан басқа), Басқарма мүшелерінің және тағайындау және тағайындауын келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын басқа қызметкерлерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеуі және/немесе лауазымды иелену мүмкіндігіне қатысты «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің келісім беру тәртібі туралы қағидалардың күші жойылды деп танылсын. 

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

13. «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі, «ЖЭК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС  Бақылаушы кеңесінің мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

Директорлар кеңесі мына шешімдерді қабылдады:

1.2020 жылғы 14 қаңтардан бастап «KEGOC» АҚ Стратегия және даму жөніндегі басқарушы директоры Әскербек Досайұлы Қуанышбаевтың «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі уәкілеттігі қызметкердің бастамасы бойынша берілген өтініш негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2.2020 жылғы 14 қаңтардан бастап «KEGOC» АҚ Стратегия және даму жөніндегі басқарушы директоры Әскербек Досайұлы Қуанышбаевтың «ЖЭК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС Бақылаушы кеңесінің мүшесінің уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3.Осы шешімнің 2-тармағы «ЖЭК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысының шешімі ретінде саналсын. 

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.