2015 жылғы 30 сәуірге жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

Қазақ

15.04.2015

2015 жылғы 30 сәуірге жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

1. Күн тәртібі, түсіндірме жазбалар және шешім жобалары
1.1. «KEGOC» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ
2.1. Шоғырландырылған қаржылық есептеме
2.2. Жеке қаржылық есептеме
3. Директорлар кеңесіне кандидаттар туралы ақпарат


..