2017 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ-мен дивидендтер төленгендігі туралы

Қазақ

2017 ж.10.11 «KEGOC» АҚ 2017 жылғы бірінші жартыжылдыққа «KEGOC» АҚ-ның жай акциялар бойынша (KZ1C34930012) дивидендтер төленгендігі туралы хабарлайды.

1.2017 жылғы бірінші жартыжылдық қызмет қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім 2017 жылғы 26 қазанда «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен қабылданды (№ 7 хаттама). 

2.Дивидендтер төленетін кезең – 2017 жылғы 1 қаңтар мен 30 маусым аралығы.

3.Бір жай акцияға дивиденд мөлшері – 48,40 (қырық сегіз теңге қырық тиын) теңге.

4.«KEGOC» АҚ акционерлеріне дивиденд түрінде төленуге тиіс қаражаттың жалпы сомасы – 12 583 932 724 (он екі  миллиард бес жүз сексен үш миллион тоғыз жүз отыз екі мың жеті жүз жиырма төрт) теңге. 

5.«KEGOC» АҚ акционерлеріне дивиденд түрінде төленген қаражаттың жалпы сомасы – 12 583 932 724 (он екі  миллиард бес жүз сексен үш миллион тоғыз жүз отыз екі мың жеті жүз жиырма төрт) теңге.

6.«KEGOC» АҚ жай акцияларына 2017 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізімі 2017 жылғы 6 қарашадағы жай-күйі бойынша тіркелген