Акционерлердің назарына!

Қазақ

13.11.2015

Акционерлердің назарына!

«KEGOC» АҚ 2015 жылғы 16 қарашадан бастап 2015 жылғы 1-ші жартыжылдық қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына шаққанда 9,40 (тоғыз теңге қырық тиын) теңге көлемінде дивидендтер төлеуді жүзеге асыратындығын хабарлайды.

2015 жылғы 1-ші жартыжылдық қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2015 жылғы 30 қазан 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелді. 

Дивидендтерді ақшалай төлеу дивидендтерді төлеу басталған күннен бастап 20 (жиырма)  жұмыс күні ішінде акционерлердің шотына аудару жолымен жүзеге асырылады...