Дивидендтердің төленгені жайлы

Қазақ

26.05.2015

Дивидендтердің төленгені жайлы

«KEGOC» АҚ 2014 жыл үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары (KZ1C34930012) бойынша дивидендтер төлегені жайлы хабарлайды.


1. «KEGOC»
АҚ-ның 2014 жылғы қызметінің нәтижесі бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім 2015 жылғы 30 сәуірде Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданды (№1хаттама).
 
2. Дивидендтер төленетін кезең 
2014 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі уақыт аралығын қамтиды.

3. Дивиденд мөлшері «KEGOC» АҚ-тың бір жай акциясына шаққанда 33,13 (отыз үш теңге он үш тиын) теңгені құрайды. 

4. Дивиденд ретінде төленуге бағытталған қаражаттың жалпы соммасы - 8 613 800 000 (сегіз миллиард алты жүз он үш миллион сегіз жүз мың)теңге.

5. Дивиденд ретінде төленген
қаражаттың жалпы соммасы - 8 613 800 000 (сегіз миллиард алты жүз он үш миллион сегіз жүз мың)теңге.

6. 2014 жылдың қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд  алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2015 жылғы 15 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелді.

7. Дивиендтерді төлеу 2015 жылғы 25 мамырда жүзеге асырылды...