Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде екінші шығарылымдағы облигациялар бойынша үшінші купондық кезең бойынша сыйақы төлеу туралы

Қазақ

«KEGOC» АҚ 2020 жылғы 03 қырқүйек  «KEGOC» АҚ алғашқы облигациялық бағдарламасы шеңберінде (НИН KZP02Y15F289, ISIN KZ2C00003978, негізгі алаң KASE, санаты «облигациялар», KEGCb2) екінші шығарылым облигациялары бойынша үшінші купондық кезең бойынша сыйақы төленетінін хабарлайды. Төленген купондық сыйақының жалпы сомасы 4 174 500 000,00 (төрт миллиард бір жүз жетпіс төрт миллион бес жүз мың) теңге 00 тиынды, купондық кіріс – жылдық 11,5 % он бір бүтін оннан бес) пайызды құрайды.