«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ рейтингі «ВВ+ » дейін артқан

Қазақ

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»  АҚ рейтингі қаржылық көрсеткіштердің жақсаруына байланысты

«ВВ+ » дейін артқан; болжам – «Тұрақты»

Жетекші кредиттік аналитик: Анна Брусинец, Москва, +7 (495) 7834060; anna.brusinets@spglobal.com  

Екінші кредиттік аналитик: Елена  Ананькина, Москва, (7) 495-783-4130; elena.anankina@spglobal.com  

Қосымша байланыс телефондары: Infrastructure Finance Ratings Europe, InfrastructureEurope@spglobal.com  

Түйіндеме 

• «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ (KEGOC) өзінің кредитке қабілеттілігі сипатын 2017 ж. компанияға қолайлы тарифтердің және қарыздық міндеттемелерді мерзімінен бұрын төлеу себебінен жақсартты, осының нәтижесінде «FFO (айналма капитал өзгергенге дейін операциялық қызметтен түскен қаржы /қарыз» қатынасы 35% құрады. 

• KEGOC-тың түпкілікті жеке меншік иесі, Қазақстан Республикасы Үкіметінен уақтылы және жеткілікті әдеттен тыс қолдауды қажет болған жағдайда алатын «жоғары» мүмкіндігі бар деп біз, бұрынғыша, есептейміз. 

• Осыған байланысты, біз KEGOC кредиттік рейтингін  «ВВ» -дан «ВВ+» -ға дейін жеке кредитке қабілеттілік сипатының жақсаруына байланысты арттырамыз. 

• KEGOC рейтингтері бойынша «Тұрақты» болжам компанияның қаржылық көрсеткіштерінің жақсаруы тұрақты болады деген біздің болжалымызды білдіреді, ал мемлекет тарапынан әдеттен тыс және ағымды қолдау өзгеріссіз қалады.  

Рейтингтік іс-қимыл 

2018 ж.29 мамырда S&P Global Ratings «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ (KEGOC) ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін  «ВВ» -дан  «ВВ+» дейін арттырды. Рейтингтер бойынша болжам – «Тұрақты». 

Сонымен қатар, Қайта құру және даму Еуропа банкінің KEGOC компаниясына берген банктік кредитіне  берілген басым қамтамасыз етілмеген рейтингті  «ВВ» -дан  «ВВ+» дейін арттырдық.  

Негіздеме 

Рейтингті арттыру KEGOC қаржылық көрсеткіштерінің жақын арадағы жақсарулары компанияның жеке кредитке қабілеттілігін жақсартуға әкеліп, тұрақты болады деген біздің болжалдарымызды білдіреді. Қазіргі уақытта, біз KEGOC «bb-» деңгейіндегі (stand-alone credit profile - SACP) бұл бағаны «b+»-дан арттыра отырып, өз кредитке қабілеттілігіміздің сипатын бағалаймыз. «FFO (айналма капитал өзгергенге дейін операциялық қызметтен түскен қаржы /қарыз» қатынасы 2017ж 35% және 2016 ж. 26% салыстырғанда 2018 ж. 35-40%  құрайды деп болжаймыз. Біз бұл жақсарулар 2016-2020 жылдарға белгіленген қолайлы тарифтер, шығыстарды тиімді басқару және борыштық міндеттемелерді мерзімінен бұрын төлеу себебінен тұрақты сипат танытып отыр деп пайымдаймыз. Компанияның күрделі шығыстар бағдарламасы әлі де айтарлықтай, бірақ бақылауға болады. 

KEGOC қарыздық портфелінің құрылымы өткен жылдардың доллармен және евромен белгіленген кредиттерін қазақстандық нарықта шығарылған ұлттық валютадағы (теңгемен)ақшалай құралдар көмегімен төлеу себебінен біртіндеп өзгереді деп күтілуде. 2018 ж. 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша қарыздық портфельдің 46% доллармен және евромен белгіленген, ал 2016 ж. аяғында олардың үлесі 70% құраған болатын. Бұны біз валюта бағамының өзгеруіне теріс әсерін аяғына дейін болмаса да азайтатын позитивтік үдеріс ретінде бағалаймыз.  

Біз, сонымен қатар, толықтай мемлекетке тиеслі «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры бас компаниясының дивидендтерін төлеу - қолданыстағы дивидендтік саясатқа (бұрын орташа есеппен таза кірістің 40% құрайтын орташа төлеммен салыстырғанда)сәйкес таза кірістің 100%-на дейін өсетіндігін атап өтеміз. Бұл, сонымен қатар күрделі шығыстардың айтарлықтай қажеттілігі 2018 ж. теріс дискрециялық ақша ағынының генерациясына әкеп соғады. Біз бұл тәуекелді компанияның жеке кредитке қабілеттілігі (stand-alone credit profile — SACP)сипатын бағалауда көрсетеміз. 

Біз бұрынғыша KEGOC бизнес-тәуекелдерінің бейіні шынайылыққа қол жеткізбейтін және шығыстардың толық және уақтылы өтелуіне кепілдік бермейтін тарифтік жүйемен шектелген деп есептейміз. Біздің көзқарасымызша, бұл механизм тұтынушыларға арналған тарифтерге шығыстардың толық енгізілуін қамтамасыз етпейді, ал реттеуші органның үкіметке тәуелділігі бұл тәуекелдің артуын негіздейді, себебі коммуналдық қызметтердің тарифтерін мемлекет әлеуметтік және макроэкономикаылқ саясатының құралы (мысалы, тарифтердің шекті деңгейін белгілеу)ретінде жиі қолданады. Сонда да, біз 2016-2020 жылдарға белгіленген ағымдағы тарифтер компанияға операциялық шығыстар, күрделі қаржылық шығыстарды қамтуға, борышты біртіндеп төлеуге және борыштық жүктемені қысқарту үшін жеткілікті ақша ағымын генерациялауға мүмкіндік беретінін атап өтеміз. 

KEGOC Қазақстан нарығында қуаттарды 2019 ж. енгізумен бірге, электр энергиясының теңгерімдеуші нарығының қызмет атқаруымен байланысты қосымша міндеттерді қабылдайды, бұл түсімге де, шығыстарға да  қатысты бірдей көлемдерді қосады (нөлдік рентабельділік).Сондықтан, EBITDA бойынша рентабельділік ағымдағы 43-48% -дан шамамен 20-25% дейін төмендейді, бірақ біз бұны көп жағдайда иррелеванттік фактор ретінде қарастырамыз және EBITDA-ның абсолюттік шамада өсуіне назар аударамыз, жоғары тарифтермен қолдаймыз.  

Біз KEGOC-ты мемлекетпен байланысты ұйым (МНС)ретінде қараймыз  және компанияның мемлекет тарапынан әдеттен тыс қолдау көру ықтималдығы «жоғары» деп санаймыз. Біз бұрынғыша,  KEGOC-тың электр энергетикасы секторындағы базалық инфрақұрылымдық қызметтерді монополиялық жеткізуші ретінде стратегиялық маңызын және жүйелік оператордың дәрежесін есепке ала отырып,  оның мемлекет үшін «өте жоғары» рөлін атап өтеміз. Біз, Қазақстан Үкіметі жалпы алғанда әртүрлі МНС-ның біршама жоғары қарыздық жүктемесін ұйғарады деп есептейміз; «Самұрық-Қазына» Қоры арқылы оған көрсетілетін қолдау механизмдері басқа да қазақстандық ОСГлар мысалында көріп отырғанымыздай, біраз күрделі және уақытты талап етеді. Сонымен қатар компанияның көрсеткіштеріне болжалғандардан гөрі жоғары дивидендтердің немесе қысымды реттеушінің әсерін жоққа шығара алмаймыз. 

Біздің базалық сценарийміз мынадай ұйғарындармен анықталады: 

• Жеткізілетін электр энергиясы көлемінің кейбір төмендеуі—   2018 ж.шамамен 41 кВт/сағ дейін, 2019 ж. сол деңгей.(тұтынушылардың қолданыстағы өтінімдерінің негізінде). Сонда да нақты көлемдер жоғары болуы мүмкін-мысалы, экспорттың көлеміне байланысты;  

• Электр энергиясын жеткізудің орташа тарифінің артуы реттеушінің шешіміне сәйкес 2018 және 2019 жж. 11% және 13%, бұл компанияның түсімінің көрсеткіштерін және EBITDA-ның өсуін қолдайды; 

• Теңгенің жаңа девальвациясының болмауын;  

• 2018 ж.40 млрд теңге көлеміндегі күрделі шығыстар(шамамен 121,5 млн долл., олардың 2019 ж.шамамен 25 млрд теңгеге дейін қысқаруы; сонымен қатар күрделі шығыстар графигінің белгілі бір икемділігін атап өтеміз. Біз қандай да бір ірі инвестициялық жобаларды күтпейміз, соған қарамастан, компания бюджетті жылдың аяғында қайта қарайды;  

• Дивидендтер таза кірістің  70-100% құрайды (компанияның дивидендтік саясатымен көзделген деңгей); 

• Қуат нарығын 2019 ж. 1 қаңтардан бастап енгізу 

Бұл ұйғарындардың негізінде біз KEGOCтың  2018-2019 жж.арналған мынадай кредитке қабілттілік сипаттамасын айқындаймыз: 

• EBITDA көрсеткіші  2018 ж. шамамен 2018 ж. деңгейіне тең болады және 73,5 млрд теңгені құрайды., содан соң 2019 ж. 85-95 млрд теңгеге дейін өседі; 

• «Түзетілген FFO / қарыз» қатынасы — 2018 ж. 35-40%  және 2019 ж. 40% астам; 

• Қарыздық міндеттемелердің EBITDA-мен қамтылуы түсімнің өсуіне байланысты 2017 ж. 5,9-дан  7-8 дейін  2018-2019 жж.өседі; 

• дискрециондық ақша ағымының теріс мәні 2018 ж. және 2019-2020 жж. оң мән. 

Өтімділік 

Біз KEGOC өтіміділігінің көрсеткіштерін «адекватты» деп бағалаймыз. Біздің бағалауымыз бойынша, өтімділіктің көздері оған қажеттілікті тіптен  EBITDA көрсеткіші 15%-ға қысқарған жағдайда, жақын арадағы 12 айда 1,8 еседен асады. Біздің пікірімізше, KEGOC-тың қазақстандық банктер тарапынан қаржыландыруға адекватты рұқсаты бар. Бірақ, біздің көзқарасымыз бойынша, Қазақстанның банктік жүйесі нашарлау, ал KEGOC-тың, дамып келе жатқан нарықтарда қызметін жүргізіп отырған басқа да орташа көлемді компаниялар сияқты, капиталдың халықаралық нарығына қол жеткізуі тұрақсыз болуы мүмкін. Салдарынан, компанияның өтімділік көрсеткіштерін «күшті» ретінде емес, «адекватты» ретінде бағалаймыз. 

Өтімділіктің жуықтағы 12 айға негізгі көздері (2018 ж.1 сәуірден бастап): 

• қолма қол ақша қаражаты және банктегі шоттардағы қаржылар— шамамен 78 млрд теңге;  

• операциялық қызметтен ақша ағыны — 57-61 млрд теңге. 

Сол кезеңдегі өтімділікке негізгі қажеттіліктер: 

• күрделі шығыстар — шамамен 35-40 млрд теңге; 

• банктік кредиттер шеңберіндегі міндеттемелер келіп жететін өтеу мерзімдерімен бірге — 14 млрд теңге, алайда компания мерзімінен бұрын төлеуді жүзеге асыра алады; 

• дивидендтік төлемдер — дивидендтік саясатқа сәйкес 70-100% таза түсім. 

KEGOC компаниясы  ЕБРР-мен және Қайта құру және даму Еуропа банкімен кредиттік шарттар бойынша, бірқатар қаржылық ковенанттар, соның ішінде,  «таза қарыз / EBITDA» қатынасын 4,0 төмен емес деңгейде орындауға міндетті. Біз компания 2018 ж. барлық ковенанттардың талаптарын орындайды деп күтеміз. 

Болжам 

KEGOC рейтингтері бойынша «Тұрақты» болжамы «FFO / қарыз» қатынасымен 30%-дан айтарлықтай  жоғары компанияның қаржылық көрсеткіштерінің  ағымдағы жақсаруы тұрақты сипатта, базалық сценарийдің ұйғарындарынан айтарлықтай асып кететін күрделі шығыстардан құтыла отырып, компания өтімділіктің адекватты деңгейін қолдайтындығын,дивидендтік саясат тарапынан қысым таза кірістің 100% айтарлықтай жоғары болмайды (ағымдағы дивидендтік саясат шеңберіндегі максималды мәні)деген біздің көзқарасымызды білдіреді. Болжам сонымен қатар біздің ойымызша, KEGOC-тың мемлекетпен байланысты, бұрынғыша еліміздің үкіметі үшін маңызды рөлі бар және операциялық қызметі мемлекетпен тығыз байланыстағы ұйым ретінде бағалауымызды көрсетеді. Сонымен қатар, біз,бұрынғыша компанияға мемлекет тарапынан ағымды қолдау көрсетуі KEGOC-тың операциялық қызметіне позитивті әсер етеді деп ойлаймыз.  

Позитивті сценарий 

Біз KEGOC –қа қатысты позитивті рейтингтік іс-қимылды жуықтағы бір –екі жылға екіталай деп қарастырамыз, себебі компанияның жеке креидтке қабілеттілігі сипатын айтарлықтай жақсартуды және SACP бағасының «bb-» -ден «bbb-»-ге дейін артуын,сонымен қатар біздің компанияны әдеттен тыс мемлекеттік қолдау алуының жоғары ықтималдығын немесе Қазақстанның тәуелсіз рейтингін  төмендетпеуімізді талап етеді.  

Негативті сценарий 

Біз KEGOC –қа қатысты негативті рейтингтік іс-қимылды компанияның кредитке қабілеттілігі айтарлықтай нашарлаған жағдайда, солай болғанда «FFO / қарыз» қатынасы 30%-дан төменді құрайды, дискрециондық ақша ағымының теріс мәні тұрақты түрде болады немесе өтімділік «адекваттықтан да төмен» деңгейге дейін нашарласа қолдана аламыз. Бұл, мысалы,Бас компанияның тарапынан болған қысымның нәтижесіндегі шамадан тыс басқыншылық дивидендтік саясатты жүргізу немесе біздің базалық сценариймізде көзделмеген жаңа ірі инвестициялық жобалар немесе ұлттық валютаның айтарлықтай құнсыздануы нәтижесінде болуы мүмкін. Қазақстанның рейтингінің төмендеуі,бұл екіталай,немесе мемлекет тарапынан қолдау мүмкіндігі бағасының «бірқалыпты жоғары» деңгейге төмендеуіКомпания рейтингінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.  

Рейтинтің құрауышы 

Корпоративтік кредиттік рейтинг: BB+/Стабильный/--  

Бизнес-тәуекелдердің бейіні: нашар 

• Елдік тәуекел: жоғары 

• Салалық тәуекел: өте төмен

• Бәсекелестік ұстаным: нашар 

Қаржылық тәуекелдердің бейіні: айтарлықтай  

• Ақша ағыны / қарыздық жүктеменің деңгейі (коэффициент): айтарлықтай

Рейтингтің базалық деңгейі: bb- 

Модификаторлар (баға) 

• Бизнесті әртараптандыру: бейтарап  

• Капиталдың құрылымы: бейтарап 

• Өтімділік: адекватная 

• Қаржылық саясат: бейтарап  

• Менеджмент және корпоративтік басқару: қолайлы  

• Салыстырмалы талдау: бейтарап  

Жеке кредитке қабілеттілікті бағалау: bb- 

• Тәуелсіздік рейтингі: BBB-  

• Мемлекеттік қолдауды алудың ықтималдығы:  жоғары 

(SACP бағасына +2 саты) 

Жарияланымның тақырыбына қатысы бар критерийлер мен мақалалар 

Критерийлер 

• Отражение риска субординации в корпоративных рейтингах выпусков облигаций// 2017 ж. 21 қыркүйек

• Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных рейтингов // 2017 ж. 7 сәуір

• Присвоение рейтингов организациям, связанным с государством: Методология и допущения // 2015 ж. 25 наурыз

• Методология и допущения: определения ликвидности для корпоративных заемщиков разных стран мира // 2014 ж. 16 желтоқсан

• Определение отраслевого риска: методология // 2013 ж. 19 қараша

• Методология присвоения рейтингов группе организаций // 2013 ж. 19 қараша

• Оценка странового риска: методология и допущения // 2013 ж. 19 қараша

• Ключевые факторы кредитоспособности регулируемой отрасли коммунальных услуг // 2013 ж. 19 қараша

• Методология присвоения корпоративных кредитных рейтингов // 2013 ж. 19 қараша

• Критерии присвоения корпоративных рейтингов: коэффициенты и корректировки // 2013 ж. 19 қараша

• Менеджмент и корпоративное управление как кредитные факторы для корпораций и страховых компаний: Методология // 2012 ж. 19 қараша

• Характеристики собственной кредитоспособности: один из компонентов  рейтинга // 2010 ж. 1 қазан

• Использование списка CreditWatch и прогнозов // 2009 ж. 14 қыркүйек

Қарыздық міндеттемелер шығарылымдарының рейтингтері: субординирлану тәуекелдерін талдау 

Капитал құрылымы

KEGOC барлық қарыздық міндеттемелері бас компания деңгейінде. Еншілес операциялық компаниялар деңгейіндегі қаржылық міндеттемелер жоқ.   

Аналитикалық тұжырымдар 

KEGOC қамтамасыз етілмеген басым қарызы шығарылымының рейтингі («BВ+») қазіргі уақытта KEGOC капиталының құрылымында қарыздық міндеттемелердің  субординирлану белгілері  болмағандықтан компанияның ұзақ мерзімді кредиттік рейтингіне сәйкес келеді.  

Рейтинг-парақ 

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ 

Кредиттікрейтинг                               

ВВ+/Тұрақты/--   BB/Позитивті/--                                

Басым қамтамасыз етілмеген қарыздың рейтингі BB+