Fitch KEGOC рейтингінің «BBB -» деңгейінде екендігін растайды: Болжам тұрақты

Қазақ

2019 жылғы 28 науырызда FitchRatings сайтында КЕGOC АҚ рейтингі бойынша ВВВ- деңгейіндегі «Тұрақты»болжамы орналастырылды.