Fitch KEGOC рейтингісінің «BBB-» деңгейін растады, болжамы «Тұрақты»

Қазақ

(ағылшын тілінен аударылған) 

Fitch Ratings-Мәскеу/Лондон - 2017 жылғы 5 қыркүйек. Fitch Ratings Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясының («KEGOC») шетел валютасындағы эмитент дефолты ұзақ мерзімді рейтингісінің («ЭДР») «BBB-» деңгейін растады. Рейтинг бойынша болжам – «Тұрақты». Рейтингілік іс-қимылдардың толық тізімі осы хабарламаның соңында келтірілген.  

FitchKEGOC-ты компания борышы жайында мемлекеттік кепілдіктер нысанында (2017 жылдың маусым айының соңына шамамен 39%) мемлекетпен біршама күшті байланыстар, компанияның энергетикалық секторы үшін стратегиялық маңыздылығы, сондай-ақ компания мен мемлекет арасындағы күшті операциялық байланыстар нәтижесінде компанияның негізгі үстем акционері (90%) – Қазақстан Республикасынан бір деңгей төмен рейтингтейді («BBB»/болжамы «Тұрақты»). Қажет болған жағдайда мемлекет тарапынан уақтылы қолдау көрсетіледі деп күтудеміз.  

НЕГІЗГІ РЕЙТИНГІЛІК ФАКТОРЛАР  

Рейтинг егемендіден бір деңгейге төмен: «жоғарыдан-төмен» рейтингтік тәсілімін қолдану мемлекетпен біршама күшті байланыстармен қамтамасыз етілген. Бұл компанияның стратегиялық маңыздылығымен, KEGOC-тың электр энергиясын жеткізетін ұлттық торап операторы ретіндегі мәртебесімен, мемлекеттің тарифтер мен күрделі қаржы жұмсалымдарды мақұлдауымен, компания тұтастай алғанда мықты қаржылық жағдайына байланысты соңғы кезде мемлекеттік қолдауға ие болмаса да, осындай қолдаудың өткендегі тарихымен, сонымен қатар, компанияның борыштары жайында мемлекеттің кепілдіктерімен нығаяды.    

Мемлекеттік кепілдіктермен берілетін борыш үлесі 2015 жылдың соңындағы 44% салыстырғанда, 2017 жылдың 30 маусымына қарай 39 % дейін қысқарды, және амортизация мен ЕҚДБ және ХҚДБ несиелерін мерзімнен бұрын өтеуден және 2017 жылдың тамызында KEGOC компаниясымен 36,3 млрд. теңге сомаға ішкі қамтамасыз етілмеген облигациялардың Ұлттық зейнетақы қоры (шамамен 50%), екінші деңгейдегі банктер (24,8%), институционалды инвесторлар (13,8%) және басқалардың пайдасына орналастырылғаннан кейін одан арғы төмендеуін күтудеміз.  

Жоғары, бірақ азайып келе жатқан валюталық тәуекелдер: KEGOC борышының валюталық тәуекелдерге ұшырауы 2016 жылдың соңындағы 72% және 2015 жылдың соңындағы 100% салыстырғанда, 2017 жылдың 30 маусымына қарай 69% дейін қысқарған (39% АҚШ долларында және 30% еурода). Бұл үлес 2017 жылдың тамызында 36,3 млрд. теңге сомаға ішкі қамтамасыз етілмеген облигацияларды орналастырғаннан кейін тағы шамамен 55% дейін азаяды деп күтілуде. Компания электр энергиясының халықаралық ағынына қатысты  түсімнің шағын бөлігін ғана АҚШ долларында алады.  

Валюталық сәйкессіздіктер тәуекелдері KEGOC-тың ақшалай қаражаттары мен депозиттерінің негізгі бөлігі АҚШ доллары мен еурода болуымен реттеліп отырса да, компанияның хеджирлеу туралы қандай-да бір уағдаластықтары жоқ. Компания ішкі облигацияларды одан арғы шығарған жағдайда немесе банк депозиттеріндегі қаражаттар есебінен кейбір борыштарын мерзімнен бұрын өтеген жағдайда валюталық тәуекелдерге осалдық қысқаратын болады. Дегенмен, валюталық тәуекелдерге ұшырағыштық елеулі болып қалады деп күтудеміз.    

Күрделі қаржы жұмсалымдар жоғарғы болып қалуда: қызметті кеңейтудің бірқатар жобаларын кейінге қалдырумен байланысты KEGOC-тың күрделі қаржы жұмсалымдар бағдарламасы бір жыл бұрын күтілген 230 млрд. теңгемен салыстырғанда 2017-2021 жж. 200 млрд. теңгеге дейін қысқартылды. Қызметті қолдауға салынған күрделі қаржы жұмсалымдар үлесі күрделі қаржы жұмсалымдардың одан арғы қысқаруы үшін икемділікті қамтамасыз ете отырып, 2017-2021 жж. орташа шамамен 30% құрайтын болады.Алайда, біз күрделі қаржы жұмсалымдарының айтарлықтай азаюын күтпейміз, себебі тарифтердің мақұлданған жоғары өсімі белгілі бір инвестициялардың жүзеге асырылуымен байланысты. Бұдан басқа, KEGOC өзінің күрделі қаржы жұмсалымдарының бағдарламасын қаржыландыру үшін кепілдемесіз алынатын жаңа қарыздарға сүйенеді деп болжамдаймыз.  

Қолайлы тарифтер: KEGOC 2020 ж. дейінгі бекітілген электр энергиясын жеткізу, диспетчерлендіру мен теңгерімдеуге арналған қолайлы ұзақ мерзімді тарифтері есебінен артықшылықтарға ие болуды жалғастыруда. Тарифтер орташа есеппен 2016-2017 жж. 8%-ға өсті және 2018-2020 жж. олар орташа есеппен 7%-ға артады деп күтілуде. Ұзақ мерзімді тарифтер макроэкономикалық шок жағдайында немесе теңге құнсызданған жағдайда қайта қаралатын болса да, кірістердің болжамдануын қамтамасыз етеді. Өзінің рейтингілік сценарийінде Fitch тарифтердің өсімі 2017-2020 жж. мақұлданған деңгейлерден орташа есеппен 2%-ға төмен болады деп болжамдайды.  

Дербес несие қабілеттілігін жақсарту: біз дербес негіздегі KEGOC-тың несиелік қабілетін рейтингілік «BB» мәртебесінің жоғарғы бөлігіне сай деп бағалаймыз, ол Қазақстандағы компаниялармен салыстырмалы түрде KEGOC-тың ірі көлемімен, компанияның еліміздегі электр энергиясын жеткізу саласындағы монополиялық айқындамасы мен жақсы қаржылық портфелімен нығаяды. FFO бойынша KEGOC-тың түзетілген жалпы левериджі 2016 жылдың соңындағы 3,2х салыстыру бойынша төмендеп, 2017-2021 жж. орта шамамен 2,4х құрайтын болады деп күтудеміз. FFO бойынша тұрақты төлемдердің қамтамасыз етілуі шетелдік валютада номиналданған борышпен салыстырғанда неғұрлым жоғары пайыздық мөлшерлемелермен ұлттық валютада номиналданған борыш үлесінің ұлғаюынан кейін 2017-2021 жж. орта шамамен 5,6х дейін төмендейді деп санаймыз.  Дербес негіздегі компанияның несиелік қабілеті көбіне теріс еркін ақша ағымына әкелуі ықтимал ірі күрделі қаржы жұмсалымдар мен дивидендтермен, және азайып келе жатса да, әлі де жоғары валюталық тәуекелдерге ұшыраумен іркіледі.  

ҚЫСҚАША НЕГІЗДЕМЕ  

KEGOC – Қазақстандағы электр желілерін басқару жөніндегі компания. Компанияның бизнес-профилі Мәскеу және Мәскеу облысындағы негізгі электр таратушы компаниясы Мәскеу біріккен электр желілік компаниясы ЖАҚ-мен («МБЭЖК», «ВВ+»/болжамы «Тұрақты») ұқсас, және ресейлік электр желілік компаниясы – Бірыңғай энергетикалық жүйенің Федералдық желілік компаниясы ЖАҚ-нан қызметінің едәуір ірі көлемі мен географиялық әртараптандыруына байланысты («БЭЖ ФЖК», «ВВВ-»/болжамы «Тұрақты») әлсіздеу болып келеді. KEGOC және ұқсас компаниялар макроэкономикалық шокпен және ықтимал саяси килігумен негізделген тұрақты екіұштылық әсеріне ұшырайды. Олардың инвестициялық бағдарламалары әдетте маңызды болып табылады. Сонымен қатар олар белгілі икемділікке ие. Үш компанияның да қаржы профильдері ұқсас, бірақ тарифтердің жағымды серпініне байланысты KEGOC көрсеткіштері жақсарады деп күтудеміз. 

ФЖК БЭЖ тарифтері өзге де факторларды есепке алмағанда, электр энергиясының нақты тұтынылуына емес, клиенттердің электр қуатына деген қажеттіліктеріне негізделгендіктен, оның көлемдер тәуекеліне ұшырауы шектеулі, KEGOC және МБЭЖК көлем тәуекеліне бейім.ФЖК БЭЖ және МБЭЖК оң фактор ретінде мемлекеттік қолдауды есепке алып, бір деңгейді қоса отырып, дербес түрде рейтингіленсе, KEGOC егемендіден бір деңгейге төмен рейтингке ие.  

НЕГІЗГІ ЖОРАМАЛДАР  

KEGOC-қа арналған агенттіктің рейтингтік сценарийінде қолданылған Fitch-тің негізгі жорамалдарына мыналар кіреді: 

- 2017-2020 жж. Қазақстанның ЖІӨ деңгейі 2,4%-3,2% шамасында және ТБИ деңгейі 7%-9% шамасында өсуі; 

- 2017 жылы электр энергиясын жеткізу көлемдерінің артуы ЖІӨ өсуінен жоғары, ал кейін ЖІӨ өсу қарқынынан сәл ғана - 3% төмен;  

-2017 жылы тарифтердің өсуі бекітілген деңгейде және 2018-2020 жж. бекітілген ұзақ мерзімді тарифтердің өсу қарқынынан 2%-ға төмен; 

- 2017-2021 жж. күрделі қаржы жұмсалымдар менеджменттің болжалды деңгейінде, шамамен 200 млрд. теңге; 

-  2017-2021 жж. дивидендті төлемдер коэффициенті 80% мөлшерінде, бұл компания болжамынан 70%-ға көп.  

БОЛАШАҚТА РЕЙТИНГТЕРГЕ ӘСЕР ЕТУІ МҮМКІН ФАКТОРЛАР  

Болашақта бірлесе немесе жекелей оң рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін жағдайларға мыналар кіреді: 

- тәуелсіз эмитент бойынша оң рейтингтік әрекет; 

- заңды байланыстарды нығайту (мысалы, кепілдемемен берілген борыш үлесінің артуы тұрақты түрде 40%-дан жоғары); 

- компанияның іскерлік немесе қаржылық профилін жақсарту (мүмкін, күшейтілген реттеу немесе өз қаражаты есебінен айтарлықтай қаржыландыру нәтижесінде), қарыз кепілдігі жоқ KEGOC және дербес негіздегі компания рейтінгісі үшін оң фактор болар еді.  

Бірлесе немесе жекелей теріс рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін болашақтағы жағдайларға төмендегілер кіреді: 

- тәуелсіз эмитент бойынша  теріс рейтингтік әрекет; 

- егер мемлекет компанияның кредит төлеу қабілетінің нашарлауына жол берсе, мысалы, жеткілікті қаржыландырусыз қаржы жұмсалымы бағдарламасы арттырылған жағдайда немесе FFO бойынша 4x жоғары түзетілген жалпы леверидждің болуын және FFO бойынша 4x төмен тұрақты төлемдердің қамтамасыз етілуін негіздейтіндей тарифтер төмендеу жағына қарай қайта қаралған жағдайда, біз нотчингті арттыруды немесе «жоғарыдан-төменге» рейтингтік әдісін өзгертуді қарастыра аламыз.  

2017 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстанның, KEGOC-тың соңғы бас құрылымының тәуелсіз рейтингі бойынша өз пікірінде Fitch болашақта еліміздің рейтингілеріне әсер етуі мүмкін мынадай факторларды көрсеткен болатын:  

Келесі факторлар бірлесе немесе жекелей теріс рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін: 

- дербес сыртқы теңгерімнің одан арғы әлсіреуі; 

- банк секторы тарапынан тәуелсіз теңгерімге арналған, анықталғандардан басқа, маңызды шартты міндеттемелердің заттандырылуы; 

- бюджеттік шоғырландыруға немесе монетарлық саясатқа деген сенімге теріс әсер ететін саясат.  

Келесі факторлар бірлесе немесе жекелей оң рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін: 

- сыртқы және фискалды буферлердің тұрақты қалпына келтірілуі; 

- келешекте мұнай бағасының күрт теріс өзгерістеріне мемлекеттік қаржылардың осалдықтарын, мысалы, мұнайлы емес бюджет тапшылығын қысқарту есебінен төмендетуге бағытталған қадамдар; 

- іскерлік ортаның және басқару сапасының айтарлықтай жақсаруынан және аса жоғары деңгейде әртараптандырудан экономиканың тұрақты түрде қалпына келтірілуі; 

- банк секторының көрсеткіштерінің едәуір жақсаруы. 

 ӨТІМДІЛІК  

Дәлме-дәл өтімділік: 2017 жылдың 1 жартыжылдық соңындағы жағдай бойыншаKEGOC-тың шамамен 73 млрд. теңге көлемдегі пайдалануға қолжетімді ақшалай қаражаттар мен депозиттер 19 млрд. теңге шамасындағы қысқа мерзімді өтеулерді және болжалды теріс еркін ақша ағынын қамту үшін жеткілікті болды (Fitch есептеулеріне сәйкес). Ақшалай қаражаттар мен депозиттер негізінен қазақстандық банктерде, негізінен АТФбанкте («B-»/болжамы «Тұрақты»), Еуразиялық банкте, Цеснабанкте («B»/болжамы «Тұрақты») және Қазақстанның Халық банкінде («BB»/болжамы «Тұрақты»), сондай-ақ Fitch рейтингтерінде «В» категориясындағы бірқатар кіші көлемді банктерде орналастырылған болатын. 2017 жылдың 1 жартыжылдығының соңына қарай KEGOC дефолтқа жол берген Delta Bank АҚ және Қазинвестбанк АҚ-да орналастырылған 2,6 млрд. теңге көлеміндегі ақшалай қаражаттардың құнсыздануына қор есептеді. 

Біз компанияның ағымдағы қызметті жүргізуге арналған өтімділікке компанияның қол жеткізуі дәлме-дәл деп санаймыз, алайда қазақстандық банктерде орналастырылған барлық ақшалай қаражаттарға толық қолжетімділік шектеулі болуы мүмкін.                                                                                                                          

РЕЙТИНГТІК ӘРЕКЕТТЕРДІҢ ТОЛЫҚ ТІЗІМІ  

Шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді ЭДР «BBB-» деңгейінде расталған, болжамы «Тұрақты» 

Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді ЭДР «BBB-» деңгейінде расталған, болжамы «Тұрақты» 

Шетелдік валютадағы қысқа мерзімді ЭДР «F3» деңгейінде расталған 

Ұлттық валютадағы басым қамтамасыз етілмеген рейтинг «BBB-» деңгейінде расталған.   

Байланыстар:  

Жетекші талдаушы 

Дмитрий Доронин, CFA

Талдаушы 

+7 495 956 9984 

Бас талдаушы 

Оксана Згуральская

Директор 

+7 495 956 7099 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд 

Валовая к., 26

 

Мәскеу 115054 

Комитет төрағасы 

Джозеф Посписил, CFA 

Аға директор 

+44 20 3530 1287 

Баспасөз үшін Мәскеудегі байланыс деректері: Юлия Бельская фон Телль, Москва, тел.: + 7 495 956 9908/9901, julia.belskayavontell@fitchratings.com  

Қаржылық түзетулер бойынша қысқаша ақпарат 

Операциялық лизинг: борышқа ұқсас міндеттемелерді құру үшін біз операциялық лизинг бойынша шығыстарға 6x мультипликаторын (Қазақстан үшін пайдаланылатын) қолдандық.  

Ақшалай қаражат: біз  ақшалай қаражатты пайдалануда депозиттерден шектелгендерге 4,7 млрд. теңгені 2016 жылдың соңына қайта салаладық, өйткені олар дефолтқа жол берген, немесе лицензиясы кері қайтарылған банктерде, қауымдасқан компаниялар облигацияларында және т.б. орналастырылған қаражаттарды қамтиды. 

Күмәнді дебиторлық берешектер бойынша қор: біз EBITDA есептеулерінен 2014-2016 жылдардағы күмәнді дебиторлық берешектер бойынша қорды алып тастадық (негізінен Өзбекэнергомен байланысты).  

Қосымша ақпарат www.fitchratings.com және www.fitchratings.ru. сайттарында ұсынылған. Әртүрлі құзыреттер үшін реттеуші мақсатында жоғарыда көрсетілген бас талдаушы эмитент бойынша бірінші талдаушы, ал жетекші талдаушы екінші талдаушы болып есептеледі.  

Қолданылатын әдіснамалар: 

«Корпоративтік эмитенттерді рейтингілеу»/Corporate Rating Criteria (2017 жылғы 07 тамыз): 

https://www.fitchratings.com/site/re/901296      

«Ұлттық шкала бойынша рейтингтер»/National Scale Ratings Criteria (2017 жылғы 07 наурыз): 

https://www.fitchratings.com/site/re/895106 

«Қаржылық емес компаниялар үшін рейтингтер деңгейіндегі айырмашылықтарды анықтау және активтердің қайтарымдылығы рейтингтері»/ Non-Financial Corporates Notching and Recovery Ratings Criteria (2017 жылғы 16 маусым): 

https://www.fitchratings.com/site/re/899659 

«Бас және еншілес құрылымдар рейтингілері арасындағы өзара байланыс»/ParentandSubsidiaryRatingLinkage (2016 жылғы 31 тамыз): 

 

https://www.fitchratings.com/site/re/886557  

Ақпаратты қосымша ашу: 

Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form 

Solicitation Status 

Endorsement Policy 

FITCH-тің БАРЛЫҚ КРЕДИТТІК РЕЙТИНГІЛЕРГЕ БЕЛГІЛІ БІР ШЕКТЕУЛЕР ЖӘНЕ ДИСКЛЕЙМЕРЛЕР ҚОЛДАНЫЛАДЫ. СІЗДЕРДЕН ТӨМЕНДЕГІ СІЛТЕМЕ БОЙЫНША ОСЫ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ЖӘНЕ ДИСКЛЕЙМЕРЛЕРМЕН ТАНЫСУДЫ СҰРАЙМЫЗHTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. СОНЫМЕН ҚАТАР, РЕЙТИНГТЕРДІ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ АГЕНТТІКТІҢ РЕСМИ ҒАЛАМТОРЛЫҚ САЙТЫНАН АЛУҒА БОЛАДЫ WWW.FITCHRATINGS.COM. СОНЫМЕН ҚАТАР САЙТТА ЖАРИЯЛАНҒАН РЕЙТИНГТЕРДІҢ ТІЗІМІ ЖӘНЕ РЕЙТИНГ БЕРУ ӘДІСНАМАСЫ ТҰРАҚТЫ ТҮРДЕ ҚОЛЖЕТІМДІ ЕТІП ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН. САЙТТЫҢ «КӘСІПТІК ӘДЕП КОДЕКСІ» БӨЛІМІНДЕ FITCH КӘСІПТІК ӘДЕП КОДЕКСІ, ҚҰПИЯ АҚПАРАТҚА, МҮДДЕЛЕР ҚАЙШЫЛЫҒЫНА, ҮЛЕСТЕС КОМПАНИЯЛАР АРАСЫНДАҒЫ «ҚЫТАЙ ҚОРҒАНЫНА» ҚАТЫСТЫ АГЕНТТІКТІҢ САЯСАТЫ, БЕЛГІЛЕНГЕН ЕРЕЖЕЛЕРДІҢ САҚТАЛУЫН ҚАДАҒАЛАУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ БАСҚАЛАРЫ БАР. РЕЙТИНГТЕРДІ АНЫҚТАУДЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БЕРУ ӘДІСНАМАСЫНЫҢ, РЕЙТИНГТЕР ТІЗІМІНІҢ ЖӘНЕ РЕСЕЙ МЕН ТМД ЭМИТЕНТТЕРІ БОЙЫНША ТАЛДАУ ЕСЕПТЕРІНІҢ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ НҰСҚАЛАРЫ АГЕНТТІКТІҢ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ РЕСМИ WWW.FITCHRATINGS.RU САЙТЫНДА ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН. FITCH РЕЙТИНГІЛЕНЕТІН  ЭМИТЕНТКЕ НЕМЕСЕ ОНЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ҮШІНШІ ТАРАПТАРҒА БАСҚА ДА РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНА АЛАР ЕДІ. БҰЛ ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖЕТЕКШІ ТАЛДАУШЫ ЕО-та ТІРКЕЛГЕН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ НЕГІЗГЕ АЛАТЫН РЕЙТИНГТЕРГЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ, FITCH ВЕБ-САЙТЫНДА ЭМИТЕНТ БОЙЫНША ҚЫСҚАША ПАРАҚТА ҰСЫНЫЛҒАН. 

© 2017 ж. Авторлық құқық иесі: Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. және еншілес компаниялары. 33 Уайтхолл Стрит, Нью-Йорк, NY 10004. Телефоны: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Факс: (212) 480-4435. Иесінің рұқсатынсыз осы материалдарды кез келген түрде, толық немесе ішінара көшіруге тыйым салынады. Барлық құқық қорғалған. Fitch рейтингілер беруде немесе қолдауда эмитенттерден, андеррайтерлерден алынатын және Fitch сеніміді деп есептейтін басқа да  нақты ақпараттарға жүгінеді. Fitch өзінің рейтингтік әдіснамасына сәйкес сүйенетін нақты ақпараттарға зерделі зерттеу жүргізеді және тиісті бағалы қағаздар үшін қол жетімді болатын шекте немесе тиісті құзыретте тәуелсіз ақпарат көздерінен осы ақпараттың дұрыстығына зерделі растау алады. Агенттік үшінші тараптардан алатын нақты ақпаратты Fitch-тің зерттеу тәсілі және оның дұрыстығын куәландыру көлемі рейтингіленетін бағалы қағаздың және оның эмитенті сипатына, рейтингіленетін бағалы қағаздың орналастырылуы және сатылуы жүзеге асырылатын құзыретте және/немесе эмитент орналасқан жердегі талаптар мен тәжірибеге, көпшілікке арналған дұрыс ақпараттың қол жетімділігі мен сипатына, эмитенттің  менеджменті мен консультанттарына қолжетімділікке, үшінші тараптар ұсынған аудиторлардың қорытындысы, келісілген рәсімдер өткізу туралы хаттар, құнын бағалау жөніндегі құжаттар, актуарийлік қорытындылар, техникалық есептер, заңгерлік қорытындылар және басқа да есептер сияқты үшінші тараптардың ақпараттарының дұрыстығының бұрын куәландырылуына, нақты бағалы қағазға немесе эмитенттің нақты құзыретіне қатысты ақпараттың дұрыстығын куәландыруға қабілетті тәуелсіз және құзыретті үшінші тараптардың болуына, сондай-ақ басқа да бірқатар факторларға байланысты ажыратылады. Fitch рейтингілерін пайдаланушылар нақты ақпаратты қосымша зерттеу де, дұрыстығын үшінші тараптардың қайсыбір растауы Fitch сүйенетін рейтингілерге қатысты бүкіл ақпараттың анықтығын және толықтығын қамтамасыз ете алмайтынын түсінуі тиіс. Түпкі нәтижесінде эмитент және оның консультанттары бағалы қағаздарды орналастыру құжаттамаларында және басқа да есептерде Fitch-ке және нарыққа ұсынған ақпараттардың анықтығы үшін жауап береді. Рейтингті беру кезінде Fitch сарапшылардың, оның ішінде қаржылық есептілікке қатысты тәуелсіз аудиторлардың және заң және салық мәселелеріне қатысты заңгерлердің  жұмысына жүгінуге мәжбүр. Сонымен қатар, рейтингілер негізінде келешекке бағытталған және табиғатына байланысты факт ретінде тексерілуі мүмкін емес болашақ оқиғаларға қатысты жорамалдар мен болжамдарды қосады. Нәтижесінде қандай да бір іс жүзіндегі фактілердің тексерілуіне қарамастан, рейтингілерге рейтингіні беру немесе растау сәтінде күтпеген болашақ оқиғалар мен жағдайлар ықпал етуі мүмкін. 

 

Осы есептегі ақпарат «шынайы» жағдайда, қандай да бір растаусыз және кепілсіз жарияланады. Fitch рейтингілері бағалы қағаздың кредиттік сапасына қатысты пікірді ұсынады. Бұл пікір Fitch тұрақты түрде қайта қарап және жаңартып отыратын белгіленген өлшемдерге және әдіснамаларға негізделген. Осылайша, рейтингілер Fitch-тің ұжымдық өнімі болып табылады және ешқандай жеке тұлға немесе адамдар тобы рейтинг үшін жеке жауапты болмайды. Рейтингілер жеке ескертілген айрықша жағдайлардан өзге кредиттік тәуекелдерден басқа қандай да бір факторлар салдарынан туындайтын шығындар тәуекеліне қатысты пікір  болып табылмайды. Fitch қандай да бір бағалы қағаздарды орналастырумен немесе сатумен айналыспайды. Fitch-тің барлық есептерінде бірлескен авторлық бар. Fitch есептерінде көрсетілген жеке тұлғалар есептегі пікірлерді қалыптастыруға қатысқан, бірақ олар үшін жеке жауап бермейді. Олар тек байланыстық тұлғалар ретінде ғана көрсетіледі. Fitch-тің рейтингілік есебі эмиссия аңдатпасы болып табылмайды және бағалы қағаздардың сатылуына байланысты эмитент немесе оның агенттері іріктеген, тексерген инвесторларға ұсынған ақпарат орнына қызмет етпейді. Рейтингілер тек Fitch қарауы бойынша кез келген уақытта және кез келген себеппен өзгертілуі немесе қайтарылып алынуы мүмкін. Fitch агенттігі инвестиция мәселелері бойынша қандай да бір кеңес ұсынбайды. Рейтингілер қандай да бір бағалы қағазды сатып алуға, сатуға немесе ұстауға ұсыныс болып табылмайды. Рейтингілер нарықтық бағаның тиімділігіне қатысты немесе қандай да бір бағалы қағаздың  нақты бір инвесторлардың мақсаттары мен міндеттеріне сай болуына қатысты, сондай-ақ, бағалы қағаздарға  қатысты салықтан босатуды қолдануға немесе қандай да бір төлемдерге салық салуға қатысты пікір болып табылмайды. Fitch эмитенттерден, сақтандырушылардан, кепілгерлерден, өзге қарыз алушылардан және андеррайтерлерден бағалы қағаздарға рейтинг бергені үшін сыйақы алады. Әдетте бір эмиссия үшін мұндай сыйақы мөлшері 1000 доллардан 750 000 долларға (немесе тиісті эквивалентте басқа валютада) дейінгі шекте өзгеріп отырады. Кейбір жағдайларда Fitch рейтингіні бір жалпы жылдық сыйақы үшін эмитенттің барлық немесе бірнеше эмиссиясына немесе бір сақтандырушымен/кепілгермен сақтандырылған/кепілдендірілген эмиссияларға береді.  Әдетте бір эмиссия үшін мұндай сыйақы мөлшері 10 000 доллардан 1 500 000 долларға (немесе тиісті эквивалентте басқа валютада) дейінгі шекте өзгеріп отырады. Fitch-тің рейтингілерді беруі, жариялауы немесе таратуы агенттіктің АҚШ бағалы қағаздар туралы заңнамасына, Ұлыбританияның 2000 жылғы Қаржылық қызметтер және нарық туралы заңына немесе қандай да бір басқа елдің заңнамасына сәйкес ұсынылатын қандай да бір тіркеу құжаттарына байланысты сарапшының пікіріне сілтеме ретінде агенттіктің атауын пайдалануға рұқсат болып табылмайды. Ақпаратты жариялаудың және таратудың электрондық құралдарының едәуір жоғары тиімділігі салдарынан Fitch талдамалық есептері электрондық нұсқасына жазылғандарға баспа нұсқасына жазылғандардан үш күндей бұрын ерте жетеді.  

Тек Австралия, Жаңа Зеландия, Тайвань және Оңтүстік Корея үшін: Fitch Australia Pty Ltd тек көтерме клиенттер үшін ғана кредиттік рейтингілер ұсыну құқығын беретін, Австралияда  қаржылық қызмет ұсынуға лицензиясы бар (Лицензия AFS №337123). Fitch-те жарияланған кредиттік рейтингілер туралы ақпарат 2001 жылғы Корпорациялар туралы заң мағынасына сәйкес жекелеген клиенттер болып табылатын тұлғалардың пайдалануына арналмаған.