Fitch KEGOC-тың рейтингін «BBB-»деңгейіне дейін төмендетті, болжамы «Тұрақты»

Қазақ

(ағылшын тілінен аударылған)

Fitch Ratings-Мәскеу. 2016 жылғы 20 желтоқсан. Fitch Ratings Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясының («KEGOC») шетел валютасындағы эмитент дефолты рейтингін («ЭДР») «BBB» деңгейінен «BBB-» деңгейіне дейін төмендетті. Рейтинг бойынша болжам – «Тұрақты». Рейтингілік іс-қимылдардың толық тізімі осы хабарламаның соңында келтірілген.

Рейтингілердің төмендеуі компанияның жалғыз тікелей емес акционермен, Қазақстан Республикасымен заңды байланыстары біздің 40 пайыздық межелік деңгейімізден төменгі мемлекеттік кепілдемесі бар борыш үлесі қысқарған соң әлсірегенін көрсетеді («BBB»/ болжам – «Тұрақты»). Мемлекеттік кепілдемесі бар борыш үлесі компания рейтингілерімен мемлекетті байланыстыратын негізгі фактор болды. KEGOC ұзақ мерзімді ЭДР төмендеген соң егеменді рейтингінен бір деңгейге төмендеді.

KEGOC рейтингілері тұтастай алғанда компания мен мемлекет арасындағы мықты байланыстарды көрсетуді жалғастыруда. Біз қажет жағдайда, атап айтқанда, егер қаржылық ковенанттан шегінуге рұқсат алу немесе оларды қайта қарау қажеттілігі туындаса, дер кезінде қолдау көрсетіледі деп күтеміз.

НЕГІЗГІ РЕЙТИНГІЛІК ФАКТОРЛАР

Заңды байланыстардың әлсіреуі

KEGOC рейтингілері компанияның мемлекет пен заңды байланыстары әлсіз болғандықтан егеменді рейтингіден бір деңгейге төмен. Fitch рейтингілік сценарийі компанияның борышы бойынша мемлекеттен қайсыбір жаңа кепілдемелер берілмейтініне сүйенеді. Біз KEGOC жаңа борышты қандай да бір жеңілдіксіз нарықтық мөлшерлемелер бойынша тартатынын күтеміз. Компанияда кепілдемемен берілетін борыш үлесі 2016ж. 3-тоқсанда 34%-ға дейін қысқарды, бұл біздің 40% межелі деңгейден төмен. Кепілдемемен берілген борыш үлесі компанияның ЕҚДБжәнеХҚДБ банктерінен алынған борышты қамтамасыз етілмеген ішкі облигацияларымен ауыстыру шамасына қарай төмендейді деп күтілуде.

Мемлекеттік қолдау рейтингілік «жоғарыдан-төмен» ұстанымын нығайтады

Біз KEGOC-тың мемлекетпен операциялық және стратегиялық байланыстарын мықты деп қарастырамыз, бұл рейтингілік «жоғарыдан-төмен» ұстанымын қолдануын негіздейді: компанияның ұзақ мерзімді ЭДР Қазақстанның егеменді рейтингілерінен төмен қарай есептеледі. Мұндай байланыстардың беріктігі KEGOC-тың Қазақстан экономикасы үшін стратегиялық маңыздылығы есебінен қолдау тауып отыр, себебі мемлекет компанияда 90%+1 үлесін бақылайды.Мемлекет пен байланыстарды нығайтатын басқада факторлар – бұл KEGOC-тың электр энергиясын жеткізетін ұлттық торап операторы ретіндегі мәртебесі, тарифтер мен күрделі қаржы салымдарын мақұлдауды қосаалғанда, күшті операциялық байланыстар, сондай-ақ капитал жарналары, активтерді, тәртіптелген кредиттер мен субсидиялар беру түріндегі мемлекеттік қолдау тарихы. 

Ішкі облигациялардың орнын басу

2016 ж. маусым-қыркүйекте компания ішкі нарықта көлемі 47,5 млрд. Теңге қамтамасыз етілмеген облигацияларды орналастырды, оларды Ұлттық зейнетақы қоры сатып алған болатын.  Пайыздық мөлшерлемесі ИПЦ+2,9% деңгейінде белгіленді. Купонның бірінші мөлшерлемесі ИПЦ негізінде 2016 жылғы наурызда 18,6% деңгейінде белгіленген болатын. Бұл Қазақстандағы шағын экономикалық өсім есепке алынған жоғары көрсеткіш болып табылады. Қажет кезде компания ішкі облигациялардың эмиссиясын 2017 ж. тағы 36 млрд. Теңгеге жүргізе алады. Біз пайыздық мөлшерлеменің 2017-2019 жж. Қазақстандағы инфляция қарқыны баяулаған соң 10%-13%-ға дейін төмендеуін күтеміз.

Қолайлы тарифтер

KEGOC Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі мен Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің 2020 ж. дейінгі бекітілген қолайлы ұзақ мерзімді тарифтері есебінен артықшылықтарға ие болуды жалғастыруда. 

Жеткізу, диспетчерлендіру және теңгерімдеуге арналған тарифтер орташа есеппен 2016 ж. 12%-ға өсті және 2017-2020 жж. олар орташа есеппен 8%-ға артады деп күтілуде.

Біздің пікірімізше, ұзақ мерзімді тарифтер макроэкономикалық шок жағдайында немесе теңге құнсызданған жағдайда қайта қаралатын болса да, кірістердің болжамдануын қамтамасыз етеді. Өзінің рейтингілік сценарийінде Fitch тарифтердің өсімі 2017-2020 жж. мақұлданған деңгейлерден орташа есеппен 2%-ға төмен болады деп болжамдайды.

Күрделі қаржы салымдары жоғары болып қала береді

KEGOC-тың Күрделі қаржы салымдар бағдарламасы (2016-2020 жж. 236 млрд. теңге) 2016 ж. қыркүйекте бірқатар даму жобаларын кейінге қалдыра отырып, салыстырмалы түрде 268 млрд. теңгеге қысқарса да маңызды болып қала береді. Қызметті қолдауға салынған күрделі қаржы салымдар үлесі, күрделі қаржы салымдарының жалпы үлесін қысқарту үшін икемділікті қамтамасыз ете отырып, 2016-2020 жж. орташа есеппен 14% төменгі деңгейде. Алайда біз күрделі қаржы салымдарының айтарлықтай азаюын күтпейміз, себебі тарифтердің мақұлданған жоғары өсімі белгілі бір инвестициялардың жүзеге асырылуымен байланысты. Бұдан басқа, KEGOC өзінің күрделі қаржы салымдарының ірі бағдарламасын қаржыландыру үшін кепілдемесіз алынатын жаңа қарыздарға сүйенеді деп болжамдаймыз.

Дербес несие қабілеттілігін нығайту

Біз KEGOC-тың дербес негіздегі несиелік қабілетін рейтингілік «BB» мәртебесінің жоғарғы бөлігіне сәйкестігі ретінде компанияның еліміздегі электр энергиясын жеткізу саласындағы монополиялық айқындамасы мен жақсы қаржылық портфелін ескере отырып бағалаймыз. Сонымен қатар, компанияның дербес негіздегі несиелік қабілеті ірі күрделі қаржы салымдарымен іркіледі, олар теріс еркін ақша ағынының сақталуына және валюталық тәуекелге ұшырауына әкеп соғуы ықтимал.

Соған қарамастан, компанияның қаржылық бейіні 2015 ж. айтарлықтай жақсарды және операциялық қызметтің (FFO) ақша қаражаты бойынша түзетілген леверидж пен FFO бойынша тұрақты төлемдердің қамтамасыз етілуі 2016-2020 жж. орташа есеппен 2,5x және 6,9x болатынын күтеміз. Қазақстанда біз, әдетте, еліміздегі банк жүйелері әлсіз болуы себебінен жалпы көрсеткіштерді қарастырамыз. Егер компания шетел валютасында бекітілген кейбір кредиттерді өтеген жаңдайда, оның леверидж көрсеткіштері одан сайын жақсара түседі. 

ҚЫСҚАША  НЕГІЗДЕМЕ

KEGOC – Қазақстандағы электр желілерін басқару жөніндегі компания. Оған жақын салыстырмалы компаниялар – ресейлік электр желілік БЭЖ ФСК компаниясы («BBB-»/ болжамы «Тұрақты») және МБЭЖК («BB+»/болжамы «Тұрақты»), Мәскеудегі және Мәскеу облысындағы негізгі электр таратушы компаниясы. KEGOC және ұқсас компаниялар макроэкономикалық шокпен және ықтимал саяси килігумен негізделген тұрақты екіұштылық әсеріне ұшырайды. Олардың инвестициялық бағдарламалары әдетте маңызды болып табылады. 

БЭЖ ФСК көлем тәуекеліне ұшырауы шектеулі болғанда, KEGOC және МБЭЖК сондай-ақ көлем тәуекеліне бейім, себебі оның тарифтері өзге де факторларды есепке алмағанда, электр энергиясының нақты тұтынылуына емес, клиенттердің электр қуатына деген қажеттіліктеріне негізделген. ФСК ЕЭС және МБЭЖК оң фактор ретінде мемлекеттік қолдауды есепке ала отырып, дербес түрде рейтингіленсе, KEGOC-ты рейтингілеу барысында «жоғарыдан – төменге» әдісі қолданылады.  

KEGOC-тың кредит төлеу қабілеттілігі дәл ФСК ЕЭС және МБЭЖК сияқты.

НЕГІЗГІ ЖОРАМАЛДАР

KEGOC-қа арналған агенттіктің рейтингтік сценарийінде қолданылған Fitch-тің негізгі жорамалдарына мыналар кіреді:

- тарифтердің өсімі бекітілген ұзақ мерзімді тарифтерден 2%-ға төмен;

- 2016-2020 жж. ЖІӨ өсіміне сәйкес электр энергиясын беру көлемінің өсуі;

- 2016-2020 жж. 236 млрд. теңге мөлшеріндегі жиынтықты қаржы салымы;

- 2017-2020 жж. 80% мөлшеріндегі дивидендті төлемдер коэфициенті, бұл компания болжамынан 40%-ға көп; 

- 2017 ж. ішкі облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме 13,4%, 2018 ж. – 12,4%, және 2019-200 жж. – 10,4%.

БОЛАШАҚТА РЕЙТИНГТЕРГЕ ӘСЕР ЕТУІ МҮМКІН ФАКТОРЛАР

Болашақта бірлесе немесе жекелей оң рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін жағдайларға мыналар кіреді:

- тәуелсіз эмитент бойынша оң рейтингтік әрекет;

- заңды байланыстарды нығайту (мысалы, кепілдемемен берілген борыш үлесінің артуы тұрақты түрде 40%-дан жоғары); 

- компанияның іскерлік немесе қаржылық профилін жақсарту (мүмкін, күшейтілген реттеу немесе өз қаражаты есебінен айтарлықтай қаржыландыру нәтижесінде), қарыз кепілдігі жоқ KEGOC және дербес негіздегі компания рейтінгісі үшін оң фактор бола алар еді.

Бірлесе немесе жекелей теріс рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін болашақтағы жағдайларға төмендегілер кіреді:

- тәуелсіз эмитент бойынша  теріс рейтингтік әрекет;

- егер мемлекет компанияның кредит төлеу қабілетінің нашарлауына жол берсе, мысалы, жеткілікті қаржыландырусыз қаржы салымы бағдарламасы арттырылған жағдайда немесе FFO бойынша 4x жоғары түзетілген жалпы леверидждің болуын және FFO бойынша4x төмен тұрақты төлемдердің қамтамасыз етілуін негіздейтіндей тарифтер төмендеу жағына қарай қайта қаралған жағдайда біз нотчинтгті арттыруды немесе «жоғарыдан-төменге» рейтингтік әдісін өзгертуді қарастыра аламыз.

2016 жылдың 28 қазанында Қазақстанның, KEGOC-тың соңғы басты құрылымының тәуелсіз рейтингі бойынша өз пікірінде Fitch болашақта еліміздің рейтингілеріне әсер етуі мүмкін мынадай факторларды көрсеткен болатын:

Мынадай тәуекел факторлары бірге немесе жекелей теріс рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін:

- жүргізіліп отырған саясаттағы кемшіліктер немесе мұнай бағасының төмен болу кезеңінің ұзаққа созылуы, бұл болашақта тәуелсіз сыртқы теңгерімнің әлсіреуін туындатады;

- банк секторы тарапынан тәуелсіз теңгерімге арналған маңызды шартты міндеттемелердің заттандырылуы.

Мынадай факторлар бірге немесе жекелей оң рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін:

- сыртқы және фискальді буферлердың тұрақты қалпына келтірілуі;

- келешекте мұнай бағасының күрт теріс өзгерістеруіне мемлекеттік қаржылардың бейім болуын, мысалы, мұнайлық емес бюджет тапшылығын қысқарту есебінен төмендетуге бағытталған қадамдар.

- іскерлік ахуалдың және басқару сапасының айтарлықтай жақсаруынан және аса жоғары деңгейде әртараптардырудан экономиканың тұрақты түрде қалпына келтірілуі.

ӨТІМДІЛІК

Дәлме-дәл өтімділік

2016 ж. 30 қыркүйекте KEGOC-тың қолданылуға дайын ақшалай қаражаты 140 млрд. теңгені құрады, бұл қысқа мерзімдер ішінде 26 млрд. теңге көлеміндегі қарызды жабу үшін  жеткілікті болатын. 

Компания 22 млрд. теңге көлеміндегі жылдық көлем негізінде қарыздарды өтеу мерзімдері бойынша теңдестірілген құрылымға ие. Сонымен қатар Fitch 2016-2020 жж. орташа алғанда жылына 6 млрд. теңге мөлшеріндегі теріс бос ақша ағымын күтуде.

Топтың түгел дерлік қаражаты қазақстандық банктерде орналастырылған. Біз компанияның ағымдағы қызметті жүргізуге арналған өтімділік мүмкіндігі жеткілікті деп санаймыз. Алайда қазақстандық банктердегі ақшалай қаржыға толық қолжетімділік шектеулі болуы мүмкін. Нәтижесінде өз сараптамамызда біз таза леверидждік емес, жалпы көрсеткіштерге назар аударамыз.

Жоғары валюталық тәуекелдер

KEGOC валюталық тәуекелге бейім, себебі компанияның 2016 ж. 30 қыркүйектегі 205 млрд. теңге көлеміндегі қарызының шамамен 76%-ы шетелдік валютада болды (АҚШ долларында 51% және еурода 25%), бұл долларлық түсімнің (электр энергиясының халықаралық ағымына жататын) аздаған үлесі негізінде орын алған еді.

Валюталық сәйкессіздік тәуекелі 74 млрд. теңге сомасындағы доллармен номиналданған қаражаттар және банктік депозиттермен ішінара реттелгенімен, KEGOC-та хеджерлеу туралы ешбір туралы уағдаластық жоқ.

Валюталық тәуекелге бейім болу компания бұдан әрі де ішкі облигацияларын шығарған уақытта немесе KEGOC өз несиелерінің кейбірін мерзімінен бұрын төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда қысқарады. Дегенмен біз валюталық тәуекелге ұшырау қаупі маңызды болып қала береді деп күтудеміз.

РЕЙТІНГІЛІК ӘРЕКЕТТЕРДІҢ ТОЛЫҚ ТІЗІМІ 

Шетелдік және ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді РДЭ «ВВВ» деңгейінен «ВВВ-» деңгейіне дейін төмендетілген, болжам – «тұрақты». 

Шетелдік және ұлттық валютадағы қысқа мерзімді РДЭ «F2» деңгейінен «F3» деңгейіне дейін төмендетілген. 

Байланыс: 

 

Бас талдаушы

Дмитрий Доронин, CFA

Талдаушы

+7 495 956 9984

 

Бас талдаушы

Элина Кулиева

Кіші директор

+7 495 956 2402

Фитч Рейтингз СНГ Лтд

26, ул. Валовая

Москва 115054

 

Комитет төрағасы

Аркадиуш Вицик, CFA

Аға директор

+48 22 338 6286

 

Баспасөз үшін Москвадағы байланыс деректері: Юлия Бельская фон Телль, Москва, тел.: + 7 495 956 9908/9901, julia.belskayavontell@fitchratings.com

 

Қаржылық түзетулер бойынша қысқаша ақпарат

Операциялық лизинг: борышқа ұқсас міндеттемелерді құру үшін біз операциялық лизинг бойынша шығыстарға 6x мультипликаторын (Қазақстан үшін пайдаланылатын) қолдандық.

Қосымша ақпарат www.fitchratings.com жәнеwww.fitchratings.ru. сайттарында ұсынылған.Әртүрлі құзыреттер үшін реттеуші мақсатында  жоғарыда көрсетілген бас талдаушы эмитент бойынша бірінші талдаушы, ал жетекші талдаушы екінші талдаушы болып есептеледі.

Қолданылатын әдіснамалар:

«Қаржылық емес компанияларды рейтингілеу әдіснамасы»/Criteriafor Rating Non-FinancialCorporates (27 қыркүйек 2016 ж.)

https://www.fitchratings.com/site/re/885629

«Бас және еншілес құрылымдар рейтингілері арасындағы өзара байланыс»/ParentandSubsidiary Rating Linkage (31 тамыз 2016 ж.)

https://www.fitchratings.com/site/re/886557

Ақпаратты қосымша ашу: 

Dodd-Frank Rating InformationDisclosureForm

SolicitationStatus

EndorsementPolicy

FITCH-тің БАРЛЫҚ КРЕДИТТІК РЕЙТИНГІЛЕРГЕ БЕЛГІЛІ БІР ШЕКТЕУЛЕР ЖӘНЕ ДИСКЛЕЙМЕРЛЕР ҚОЛДАНЫЛАДЫ. СІЗДЕРДЕН ТӨМЕНДЕГІ СІЛТЕМЕЛЕР БОЙЫНША ОСЫ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ЖӘНЕ ДИСКЛЕЙМЕРЛЕРМЕН ТАНЫСУДЫ СҰРАЙМЫЗ:

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. СОНЫМЕН ҚАТАР, РЕЙТИНГТЕРДІ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ АГЕНТТІКТІҢ РЕСМИ ҒАЛАМТОРЛЫҚ САЙТЫНАН АЛУҒА БОЛАДЫ. WWW.FITCHRATINGS.COM. СОНЫМЕН ҚАТАР САЙТТА ЖАРИЯЛАНҒАН РЕЙТИНГТЕРДІҢ ТІЗІМІ ЖӘНЕ РЕЙТИНГ БЕРУ ӘДІСНАМАСЫ ТҰРАҚТЫ ТҮРДЕ ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕТІП ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН. САЙТТЫҢ «КӘСІПТІК ӘДЕП КОДЕКСІ» БӨЛІМІНДЕ FITCH КӘСІПТІК ӘДЕП КОДЕКСІ, ҚҰПИЯ АҚПАРАТҚА, МҮДДЕЛЕР ҚАЙШЫЛЫҒЫНА, ҮЛЕСТЕС КОМПАНИЯЛАР АРАСЫНДАҒЫ «ҚЫТАЙ ҚОРҒАНЫНА» ҚАТЫСТЫ АГЕНТТІКТІҢ САЯСАТЫ, БЕЛГІЛЕНГЕН ЕРЕЖЕЛЕРДІҢ САҚТАЛУЫН ҚАДАҒАЛАУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ БАСҚАЛАРЫ БАР. РЕЙТИНГТЕРДІ АНЫҚТАУДЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БЕРУ ӘДІСНАМАСЫНЫҢ, РЕЙТИНГТЕР ТІЗІМІНІҢ ЖӘНЕ РЕСЕЙ МЕН ТМД ЭМИТЕНТТЕРІ БОЙЫНША ТАЛДАУ ЕСЕПТЕРІНІҢ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ НҰСҚАЛАРЫ АГЕНТТІКТІҢ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ РЕСМИ WWW.FITCHRATINGS.RU САЙТЫНДА ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН. FITCH РЕЙТИНГІЛЕНЕТІН  ЭМИТЕНТКЕ НЕМЕСЕ ОНЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ҮШІНШІ ТАРАПТАРҒА БАСҚА ДА РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНА АЛАР ЕДІ. БҰЛ ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖЕТЕКШІ ТАЛДАУШЫ ЕО-ДА ТІРКЕЛГЕН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ НЕГІЗГЕ АЛАТЫН РЕЙТИНГТЕРГЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ, FITCH ВЕБ САЙТЫНДА ЭМИТЕНТ БОЙЫНША ҚЫСҚАША ПАРАҚТА ҰСЫНЫЛҒАН

© 2016 ж. Авторлық құқық иесі: Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. және еншілес компаниялар. 33 Уайтхолл Стрит, Нью-Йорк, NY 10004. Телефоны: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Факс: (212) 480-4435. Иесінің рұқсатынсыз осы материалдарды кез келген түрде, толық немесе ішінара көшіруге тыйым салынады. Барлық құқық қорғалған. Fitch рейтингілер беруде немесе қолдауда эмитенттерден, андеррайтерлерден алынатын және Fitch сеніміді деп есептейтін басқа да  нақты ақпараттарға жүгінеді. Fitch өзінің рейтингтік әдіснамасына сәйкес сүйенетін нақты ақпараттарға зерделі зерттеу жүргізеді және тиісті бағалы қағаздар үшін қол жетімді болатын шекте немесе тиісті құзыретте тәуелсіз ақпарат көздерінен осы ақпараттың дұрыстығына зерделі растау алады. Fitch агенттік үшінші тараптардан алатын нақты ақпаратты зерттеу тәсілі және оның дұрыстығын куәландыру көлемі рейтингіленетін бағалы қағаздың сипатына және оның эмитентіне, рейтингіленетін бағалы қағаздың орналастырылуы және сатылуы жүзеге асырылатын құзыретте және/немесе эмитент орналасқан жердегі талаптар мен тәжірибеге, көпшілікке арналған дұрыс ақпараттың қол жетімділігі мен сипатына, эмитенттің  менеджменті мен консультанттарына қол жетімділікке, үшінші тараптар ұсынған аудиторлардың қорытындысы, келісілген рәсімдер өткізу туралы хаттар, құнын бағалау жөніндегі құжаттар,актуарийлік қорытындылар, техникалық есептер, заңгерлік қорытындылар және басқа да есептер сияқты үшінші тараптардың ақпараттарының дұрыстығының бұрын куәландырылуына, нақты бағалы қағазға немесе эмитенттің нақты құзыретіне қатысты ақпараттың дұрыстығын куәландыруға қабілеттітәуелсіз және құзыретті үшінші тараптардың болуына, сондай-ақ басқа да бірқатар факторларға байланысты өзгеріп отырады. Fitch рейтингілерін пайдаланушылар нақты ақпаратты қосымша зерттеу де, дұрыстығын үшінші тараптардың қайсібір растауы Fitch сүйенетін рейтингілерге қатысты бүкіл ақпараттың анықтығын және толықтығын қамтамасыз ете алмайтынын түсінуі тиіс. Түпкі нәтижесінде эмитент пеноның консультанттары бағалы қағаздарды орналастыру құжаттамаларында және басқа да есептердеFitch-ке және нарыққа ұсынған ақпараттардың анықтығы үшін жауап береді. Рейтингті беру кезінде Fitch сарапшылардың, оның ішінде қаржылық есептілікке қатысты тәуелсіз аудиторлардың және заң және салық мәселелеріне қатысты заңгерлердің  жұмысына жүгінуге мәжбүр. Сонымен қатар, рейтингілер негізінде келешекке бағытталған және табиғатына байланысты факт ретінде тексерілуі мүмкін емес болашақ оқиғаларға қатысты жорамалдар мен болжамдарды қосады. Нәтижесінде қандай да бір іс жүзіндегі фактілердің тексерілуіне қарамастан, рейтингілерге рейтингіні беру немесе растау сәтінде күтпеген болашақ оқиғалар мен жағдайлар ықпал етуі мүмкін.

 

Осы есептегі ақпарат «шынайы» жағдайда, қандай да бір растаусыз және кепілсіз жарияланады.Fitch рейтингілері бағалы қағаздың кредиттік сапасына қатысты пікірді ұсынады. Бұл пікір Fitch тұрақты түрде қайта қарап және жаңартып отыратынбелгіленген өлшемдерге және әдіснамаларға негізделген. Осылайша, рейтингілер Fitch-тің ұжымдық өнімі болып табылады және ешқандай жеке тұлға немесе адамдар тобы рейтинг үшін жеке жауапты болмайды. Рейтингілер жеке ескертілген айрықша жағдайлардан өзге кредиттік тәуекелдерден басқа қандай да бір факторлар салдарынан туындайтын шығындар тәуекеліне қатысты пікір  болып табылмайды.Fitch қандай да бір бағалы қағаздарды орналастырумен немесе сатумен айналыспайды.Fitch-тің барлық есептерінде бірлескен авторлық бар. Fitch есептерінде көрсетілген жеке тұлғалар есептегі пікірлерді қалыптастыруға қатысты, бірақ олар үшін жеке жауап бермейді. Олар тек байланыстық тұлғалар ретінде ғана көрсетіледі.Fitch-тің рейтингілік есебі эмиссия аңдатпасы болып табылмайды және бағалы қағаздардың сатылуына байланысты эмитент немесе оның агенттері іріктеген, тексерген инвесторларға ұсынған ақпарат орнына қызмет етпейді. Рейтингілер тек Fitch қарауы бойынша кез келген уақытта және кез келген себеппен өзгертілуі немесе қайтарылып алынуы мүмкін.Fitchагенттігі инвестиция мәселелері бойынша қандай да бір кеңес ұсынбайды. Рейтингілер қандай да бір бағалы қағазды сатып алуға, сатуға немесе ұстауға ұсыныс болып табылмайды. Рейтингілер нарықтық бағаның тиімділігіне қатысты немесе қандай да бір бағалы қағаздың  нақты бір инвесторлардың мақсаттары мен міндеттеріне сай болуына қатысты, сондай-ақ, бағалы қағаздарға  қатысты салықтан босатуды қолдануға немесе қандай да бір төлемдерге салық салуға қатысты пікір болып табылмайды. Fitch эмитенттерден, сақтандырушылардан, кепілгерлерден, өзге қарыз алушылардан және андеррайтерлерден бағалы қағаздарға рейтинг бергені үшін сыйақы алады. Әдетте бір эмиссия үшін мұндай сыйақы мөлшері 1000 доллардан 750 000 долларға (немесе тиісті эквиваленттебасқа валютада) дейінгі шекте өзгеріп отырады. Кейбір жағдайларда Fitch рейтингіні бір жалпы жылдық сыйақы үшін эмитенттің барлық немесе бірнеше эмиссиясына немесе бір сақтандырушымен/кепілгермен сақтандырылған/кепілдендірілген эмиссияларға береді.  Әдетте бір эмиссия үшін мұндай сыйақы мөлшері 10 000 доллардан 1 500 000 долларға (немесе тиісті эквивалентте басқа валютада) дейінгі шекте өзгеріп отырады.Fitch-тің рейтингілерді беруі, жариялауы немесе таратуы агенттіктің АҚШ бағалы қағаздар туралы заңнамасына, Ұлыбританияның 2000 ж. Қаржылық қызметтер және нарық туралы заңына немесе қандай да бір басқа елдің заңнамасына сәйкес ұсынылатын қандай да бір тіркеу құжаттарына байланысты сарапшының пікіріне сілтеме ретінде агенттіктің атауын пайдалануға рұқсат болып табылмайды. Ақпаратты жариялаудың және таратудың электрондық құралдарының едәуір жоғары тиімділігі салдарынан Fitch талдау есептері электрондық нұсқасына жазылғандарға баспа нұсқасына жазылғандардан үш күндей бұрын ерте жетеді.

 

Тек Австралия, Жаңа Зеландия, ТайваньжәнеОңтүстік Корея үшін: Fitch AustraliaPtyLtdАвстралияда (Лицензия AFS №337123) қардылық қызмет ұсынуға лицензиясы бар, бұл тек көтерме клиенттер үшін ғана кредиттік рейтингілер ұсыну құқығын береді. Fitch-те жарияланған кредиттік рейтингілер туралы ақпарат 2001 ж.Корпорациялар туралы заң мағынасына сәйкес жекелеген клиенттер болып табылатын тұлғалардың пайдалануына арналмаған.

 

30, НортКолоннейд, Лондон, E145GN