«KEGOC» АҚ 2018 жылғы 12 желтоқсанда 2018 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ жай акцияларына (KZ1C34930012) дивидендтер төленгендігі туралы хабарлайды

Қазақ

1.  2018 жылғы бірінші жартыжылдықтағы қызмет қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларына дивидендтер төлеу туралы шешім 2018 жылғы 30 қарашада «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен қабылданды (№11 хаттама).

2. Дивидендтер төленетін кезең – 2018 жылғы 1 қаңтар мен 30 маусым аралығы.

3. Бір жай акцияға дивиденд мөлшері – 80,53 (сексен) теңге елу үш тиын.

4. «KEGOC» АҚ акционерлеріне дивиденд түрінде төленуге тиіс қаражаттың жалпы сомасы 20 937 688 063,30 (жиырма миллиард тоғыз жүз отыз жеті миллион алты жүз сексен сегіз мың алпыс үш) теңге отыз тиын.

5. «KEGOC» АҚ акционерлеріне дивиденд түрінде төленген қаражаттың жалпы сомасы20 937 688 063,30 (жиырма миллиард тоғыз жүз отыз жеті миллион алты жүз сексен сегіз мың алпыс үш) теңге отыз тиын.  

6. «KEGOC» АҚ жай акцияларына 2018 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізімі 2018 жылғы 11 желтоқсандағы жай-күй бойынша тіркелді.