«KEGOC» АҚ KZP01Y15F281 облигациялары бойынша сыйақы төленетіні туралы хабарлайды

Қазақ

«KEGOC» АҚ 2019 жылғы 04 маусымда «KEGOC» АҚ алғашқы облигациялық бағдарламасы шеңберінде (НИН KZP01Y15F281, ISIN KZ2C00003572, негізгі алаң KASE, санаты «облигациялар», KEGCb1) бірінші шығарылым облигациялары бойынша үшінші купондық кезең бойынша сыйақы төленетінін хабарлайды. Төленген купондық сыйақының жалпы сомасы 4 512 500 000,00 (төрт миллиард бес жүз он екі миллион бес жүз мың) теңге 00 тиынды, купондық кіріс – жылдық 9,5 % (тоғыз бүтін оннан бес) пайызды құрайды.