Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысы

Қазақ

«KEGOC» АҚ 2017 жылғы 20 сәуірде «KEGOC» АҚ-ның 2016 жылғы қызметінің тұтынушылар мен өзге мүдделі адамдар алдындағы жыл сайынғы есеп беру жөніндегі тыңдалымы өткізілді.

«KEGOC» АҚ сөйленген сөздерде мынадай ақпарат қамтылды:

- инвестициялық бағдарламалардың және соның ішінде уәкілетті орган ведомствосы бекіткен  инвестициялық жобалардың орындалуы туралы;

- есепті кезеңдегі  табиғи монополия субъектісі қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы;

- есепті кезеңде көрсетілген реттелетін қызметтердің көлемдері туралы;

- реттелетін қызметтерді тұтынушылармен  жүргізілетін жұмыстар туралы;

- уәкілетті орган ведомствосы бекіткен есепті кезеңдегі тарифтік сметалардың  баптар бойынша орындалуы туралы;

- перспективадағы қызметі (даму жоспары), соның ішінде реттелетін қызметтерге болуы мүмкін тариф өзгерістері туралы.

Қызмет туралы жыл сайынғы есеппен түсіндірмесімен қоса. 

табиғи монополия  субъектісінің тұтынушылар мен өзге  мүдделі адамдар алдында  реттелетін қызметтерді  көрсету жөніндегі қызметі туралы  жыл сайынғы есебі

Ереженің 13-тармағының әрбір тармақшалары бойынша  негіздемелер

Тарифтік сметаның  баптарды орындау бойынша түсіндірме