Тарифтер

Қазақ

2010 жылға дейін Компанияның электр энергиясын жеткізу жөніндегі қызметіне аймақтық тарифтер негізінде ақы төленіп келді. 2010 жылы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі (бұдан әрі – ТМРА) ұлттық электр желісі бойынша электр энергиясын жеткізуге арналған тарифті есептеудің жаңа әдіснамасын қабылдады және бірыңғай тарифті енгізді. 2010 жылдың 1 тамызынан бастап аймақтық тарифтер жойылды. Бірыңғай тарифті енгізу Компанияның қызметін оңтайландыруға мүмкіндік берді, соңғы тұтынушылардың ұлттық электр желісіне кемсіту жасалмастан кіруін қамтамасыз етті және баға белгілеу жүйесінің ашық болуы өз шешімін тапты.

Заңнамамен белгіленген тәртіпте ТМРА-ның 2013 жылғы 17 қыркүйектегі №285-ОД бұйрығымен 2013 жылғы 1 қарашадан бастап 2015 жылғы 31 қазан аралығына қолданылатын орта мерзімдік кезеңге арналған «KEGOC» АҚ-ның реттелмелі қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметалардың шекті деңгейлері бекітілген болатын.

ТМРА-ның 2014 жылғы 16 мамырдағы №105-ОД бұйрығымен 2014 жылғы 1 қарашадан бастап 2015 жылғы 31 қазан аралығына қолданылатын «KEGOC» АҚ-ның реттелмелі қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметалардың шекті деңгейлері мынадай мөлшерлерде бекітілді:

- электр энергиясын жеткізу жөнінде 1,954* теңге/кВтс (ҚҚС-сыз) мөлшерінде;

- электр энергиясын торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіру және тұтыну жөнінде 0,182 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз);

- электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөнінде 0,083 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз). 

* Болат Нұржанов атындағы ГРЭС-1 электр энергиясына босату бағасының 8,8-ден 8,65 теңгеге дейін/кВтс төмендеуіне байланысты «KEGOC» АҚ 2015 жылғы 1 сәуірден бастап қолданылатын  электр энергиясын жеткізу жөніндегі  қызметке арналған тарифті 1,954-ден 1,943 теңгеге дейін/кВтс  (ҚҚС-ны есепке алмағанда) төмендету жөнінде  шешім қабылдады.

ТМРА 2014 жылғы 16 мамырдағы №105-ОД бұйрығы

2015 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындылары бойынша реттелетін қызметтерді көрсету жөнінде «KEGOC» АҚ тарифтік сметаларында ескерілген  нақтылы шығындардың орындалуы 37 737 млн. теңгені құрады, соның ішінде төмендегі қызметтерді көрсету:

- электр желілері бойынша электр энергиясын жеткізу, 27 658 млн. теңге сомасында; 

- торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіру және электр энергиясын тұтыну, 6 354 млн. теңге сомасында; 

- электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру, 3 725 млн. теңге сомасында.

2015 жылдың қорытындылары бойынша реттелетін қызметтерді көрсету жөнінде «KEGOC» АҚ тарифтік сметаларында ескерілген  нақтылы шығындардың орындалуы  69 861 млн. теңгені құрады, соның ішінде төмендегі қызметтерді көрсету:

- электр желілері бойынша электр энергиясын жеткізу, 49 908 млн. теңге сомасында; 

- торапқа босатуды техникалық диспетчерлендіру және электр энергиясын тұтыну, 12 531 млн. теңге сомасында; 

- электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру, 7 422 млн. теңге сомасында

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №150 бұйрығымен бекітілген  табиғи монополия субъектісінің тұтынушылар мен өзге  мүдделі адамдар алдында  реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) көрсету жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есеп беруін өткізу ережесінің 8-тармағын орындау үшін қосымшаға сай мынадай тиісті ақпаратты орналастырады:

Табиғи монополия  субъектісінің тұтынушылар мен өзге  мүдделі адамдар алдында  реттелетін қызметтерді  көрсету жөніндегі қызметі туралы  жыл сайынғы есебі

Ереженің 13-тармағының әрбір тармақшалары бойынша  негіздемелер

Тарифтік сметаның  баптарды орындау бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 шілдедегі № 566 бұйрығымен бекітілген  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру қағидалары бойынша ереженің 8-тармағын орындау үшін тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты орналастырады.

2015 жылғы тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

2015 жылғы тарифтік сметаның орындалуы бойынша түсіндірме жазба

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2016 жылғы 21 маусымның №166-НҚ бұйрығымен «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» акционерлік қоғамының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне уақытша өтемдіктер тарифтерге бекітілді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2016 жылғы 21 маусымның №166-НҚ бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 09 қыркүйектегі №367-ОД бұйрығы. 

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 21 қыркүйектегі №388-ОД бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 шілдедегі № 566 бұйрығымен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтік сметаны орындау барысы туралы тұтынушыларды хабардар ету қағидаларының 4-тармағын орындау үшін реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметалардың орындалу барысы туралы ақпаратты орналастырады. 

2016 жылдың бірінші жарты жылдығында реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтік сметаның орындалуы 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2016 жылғы 24
қарашаның №306-НҚ бұйрығымен «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» акционерлік қоғамының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне түзетілген тарифтік сметалар бекітілді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2016 жылғы 24 қарашаның №306-НҚ бұйрығы.»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №150 бұйрығымен бекітілген  табиғи монополия  субъектісінің тұтынушылар мен өзге  мүдделі адамдар алдында  реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) көрсету жөніндегі  қызметі туралы  жыл сайынғы есеп беруін өткізу ережесінің 8-тармағын орындау үшін қосымшаға сай мынадай тиісті ақпаратты орналастырады:

- табиғи монополия  субъектісінің тұтынушылар мен өзге  мүдделі адамдар алдында  реттелетін қызметтерді  көрсету жөніндегі  қызметі туралы  жыл сайынғы есебі;

- Ереженің 13-тармағының әрбір тармақшалары бойынша  негіздемелер;

Тарифтік сметаның  баптарды орындау бойынша түсіндірме.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 шілдедегі № 566 бұйрығымен бекітілген  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру қағидаларының 8-тармағын орындау үшін тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты орналастырады.

2016 жылғы тарифтік сметалардың орындалуы туралы есеп

2016 жылғы тарифтік сметаларның орындалуы туралы түсіндірме жазба

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің 2017 жылғы 19 маусымның №131-НҚ бұйрығымен «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» акционерлік қоғамының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне уақытша өтемдіктер тарифтерге бекітілді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің 2017 жылғы 19 маусымның №131-НҚ бұйрығы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 шілдедегі № 566 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің реттелетін қызметтердің (тауарлар,жұмыстар) тарифтік сметасын орындау барысы туралы тұтынушыларға хабарлау қағидасының 4-тармағын орындау мақсатында реттелетін қызметтердің тарифтік сметаларының орындалу барысы туралы ақпаратты орналастырады. 

2017 жылғы 1-жартыжылдықтағы реттелетін қызметтер бойынша тарифтік сметаның орындалуы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №150 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің тұтынушылар мен өзге мүдделі адамдар алдында реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) көрсету жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есеп беруін өткізу ережесінің 8-тармағын орындау үшін қосымшаға сай мынадай тиісті ақпаратты орналастырады:

2017 жылғы табиғи монополия субъектісінің тұтынушылар мен өзге мүдделі адамдар алдында реттелетін қызметтерді көрсету жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есебі

Ереженің 13-тармағының әрбір тармақшалары бойынша негіздемелер

Тарифтік сметаның баптарды орындау бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 шілдедегі № 566 бұйрығымен бекітілген  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру қағидалары бойынша ереженің 8-тармағын орындау үшін тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты орналастырады.

2017 жылғы тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

2017 жылғы тарифтік сметаның орындалуы бойынша түсіндірме жазба

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің 2018 жылғы 19 маусымның №149-НҚ бұйрығымен «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» акционерлік қоғамының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне уақытша өтемдіктер тарифтерге бекітілді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2018 жылғы 16 маусымның №149-НҚ бұйрығы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті 2018 жылғы 18 шілде № 35-17-20/8014 «KEGOC» АҚ-ның көрсетілетін қызметтерге тарифтердің шектік деңгейлерін төмендету туралы шешімін («KEGOC» АҚ 2018 жылғы 3 шілдедегі № 111 бұйрығы) келісті.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің 2018 жылғы 18 шілде № 35-17-20/8014 хаты

«KEGOC» АҚ-ның желіге босату және электр энергиясын тұтынуды техникалық диспетчерлеу және электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру бойынша қызметтер тарифтерінің шектік деңгейлерін төмендету туралы 2018 жылғы 3 шілдедегі № 111 бұйрығы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 шілдедегі № 566 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің реттелетін қызметтердің (тауарлар,жұмыстар) тарифтік сметасын орындау барысы туралы тұтынушыларға хабарлау қағидасының 4-тармағын орындау мақсатында реттелетін қызметтердің тарифтік сметаларының орындалу барысы туралы ақпаратты орналастырады.

2018 жылғы 1-жартыжылдықтағы реттелетін қызметтер бойынша тарифтік сметаның орындалуы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті 2018 жылғы 21 желтоқсан № №35-17-18/16155 «KEGOC» АҚ-ның көрсетілетін қызметтерге тарифтердің шектік деңгейлерін төмендету туралы шешімін («KEGOC» АҚ 2018 жылғы  05  желтоқсан №216 бұйрығы) келісті.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің 2018 жылғы 21 желтоқсан № №35-17-18/16155 хаты

2019 жылға «KEGOC» АҚ-ның реттелетін қызметтері тарифтерінің шекті деңгейлерін төмендету туралы 2018 жылғы 05 желтоқсандағы №216 бұйрық

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №150 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің тұтынушылар мен өзге мүдделі адамдар алдында реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) көрсету жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есеп беруін өткізу ережесінің 8-тармағын орындау үшін қосымшаға сай мынадай тиісті ақпаратты орналастырады:

Табиғи монополия субъектісінің тұтынушылар мен өзге мүдделі адамдар алдында реттелетін қызметтерді көрсету жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есебі;

Ереженің 13-тармағының әрбір тармақшалары бойынша негіздемелер;

Тарифтік сметаның баптарды орындау бойынша түсіндірме.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 шілдедегі № 566 бұйрығымен бекітілген  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру қағидалары бойынша ереженің 8-тармағын орындау үшін тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты орналастырады.

2018 жылғы тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп;

2018 жылғы тарифтік сметаның орындалуы бойынша түсіндірме жазба.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті «KEGOC» АҚ-мен бірге «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 204 заңының 8-бабы 34) тармақшасына сәйкес 2019 жылы әр айдың бірінші сәрсенбісінде тұтынушыларды қабылдайды. 

Соған қоса Биллингтік ақпараттық жүйені ендіру нәтижесінде «KEGOC» АҚ тұтыншуларында «клиенттің жеке кабинеті» арқылы кері байланыс жасау мүмкіндігі пайда болды. 

Электр энергетикасы саласында реттеу басқармасының анықтамалық байланыстары: тел. 74-24-40; 74-17-76; 74-24-75; 74-24-89; 74-24-92.

«KEGOC» АҚ анықтамалық байланыстары: тел. 69-04-01

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №150 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің тұтынушылар мен өзге мүдделі адамдар алдында реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) көрсету жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есеп беруін өткізу ережесінің 8-тармағын орындау үшін қосымшаға сай мынадай тиісті ақпаратты орналастырады:

2019 жылғы 1-жартыжылдық қорытындылары бойынша  бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы «KEGOC» АҚ есебі;

Ереженің 13-тармағының әрбір тармақшалары бойынша негіздемелер;

Тарифтік сметаның баптарды орындау бойынша түсіндірме.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 24 шілдедегі № 566 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің реттелетін қызметтердің (тауарлар,жұмыстар) тарифтік сметасын орындау барысы туралы тұтынушыларға хабарлау қағидасының 4-тармағын орындау мақсатында реттелетін қызметтердің тарифтік сметаларының орындалу барысы туралы ақпаратты орналастырады.

2019 жылғы 1-жартыжылдықтағы реттелетін қызметтер бойынша тарифтік сметаның орындалуы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 51-ОД бұйрығымен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2015 жылғы 21 қыркүйектегі № 388-ОД бұйрығымен бекітілген «KEGOC» АҚ реттеліп көрсетілетін қызметтерінің тарифтік сметаларына өзгерістер енгізілді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 51-ОД бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті «KEGOC» АҚ-мен бірге «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 204 заңының 8-бабы 34) тармақшасына сәйкес 2020 жылы әр айдың бірінші сейсенбісінде Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғ. 8, 11-кіреберіс, 439-кабинетте сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін тұтынушыларды қабылдайды. 

Электр энергетикасы саласын реттеу басқармасының анықтамалық байланыстары: тел. 74-21-39; 74-34-85; 74-24-35; 74-24-40; 74-26-56.

«KEGOC» АҚ анықтамалық байланыстары: тел. 69-04-01.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің абиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы жыл сайынғы есеп беруін өткізу ережесінің 292-тармағын орындау үшін қосымшаға сай мынадай тиісті ақпаратты орналастырады:

- Тұтынушылар мен өзге мүдделі тұлғалар алдындағы «KEGOC» АҚ тарифтік сметалары, инвестициялық бағдарламаларының орындалуы, реттелетін қызметтерінің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізілуі туралы 2019 жыл қорытындылары бойынша есебіне акпарат;

- 1 қосымша;

- 2 қосымша.

«Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285 Жарлығы 3-тармағының 5) тармақшасына сәйкес ойын-сауық шараларын, спорттық және басқа да көпшілік іс-шараларды, сонымен қатар отбасылық, еске алу іс-шараларын өткізуге тыйым салынған.  

Осыған байланысты жария тыңдалым нысанындағы іс-шаралар төтенше жағдай жарияланған кезеңде өткізілмейді.    

Осының негізінде және уәкілетті органның келісімімен «KEGOC» АҚ-ның 2019 жыл қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы тұтынушылар мен басқа да мүдделі тұлғалар алдында жария тыңдалым нысанында 2020 жылғы 28 сәуірде өткізіледі деп жоспарланған есебі кейінге ауыстырылады.

Жария тыңдалымның өткізілетін күні алдын ала хабарланатын болады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы жыл сайынғы есеп беруін өткізу ережесінің 292-тармағын орындау үшін қосымшаға сай мынадай тиісті ақпаратты орналастырады:

- Тұтынушылар мен өзге мүдделі тұлғалар алдындағы «KEGOC» АҚ тарифтік сметалары, инвестициялық бағдарламаларының орындалуы, реттелетін қызметтерінің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізілуі туралы 2020 жылғы 1-жартыжылдық қорытындылары бойынша есебіне акпарат;

- 1 қосымша;

- 2 қосымша.

«KEGOC» АҚ реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтердің өзгеруі туралы ақпарат

«KEGOC» АҚ-ның 2020 жылғы 30 қарашаның №232 бұйрығы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген табиғи монополия субъектісінің абиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы жыл сайынғы есеп беруін өткізу ережесінің 292-тармағын орындау үшін қосымшаға сай мынадай тиісті ақпаратты орналастырады:

- Тұтынушылар мен өзге мүдделі тұлғалар алдындағы «KEGOC» АҚ тарифтік сметалары, инвестициялық бағдарламаларының орындалуы, реттелетін қызметтерінің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізілуі туралы 2020 жыл қорытындылары бойынша есебіне акпарат;

- 1 қосымша;

- 2 қосымша.