Негізгі көрсеткіштер

50,000

БЭЖ жиілігі, Гц

86

%

Әлеуметтік тұрақтылық индексі (SRS)

26.7

миллиард теңге

Таза пайда

19.2

миллиард теңге

Күрделі салымдарды игеру 2022 жылы

30.2

миллиард теңге

2022 жылға төленген дивидендтер

387

ВЛ

Әуе электр желілері

17

ЖЭК нысандары

2022 жылы жалпы қуаты 561,7 МВт

82

ПС

Электр қосалқы станциялары

207

электр станциялары

Қазақстанда электр энергиясын өндіруді жүзеге асыру

Төрағасының блогы

Айтжанов Нәби

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы
Ақмола ЖЭТ
ӘЖ 4,230.431 км
10 ҚС 8,136.6 МВА
Ақтөбе ЖЭТ
ӘЖ 967.194 км
7 ҚС 2,425.5 МВА
Алматы ЖЭТ
ӘЖ 4,225.144 км
12 ҚС 4,897.35 МВА
Шығыс ЖЭТ
ӘЖ 1,923.39 км
7 ҚС 4,362.5 МВА
Батыс ЖЭТ
ӘЖ 1764,013 км
6 ҚС 1450 МВА
Сарыбай ЖЭТ
ӘЖ 2,447.845 км
8 ҚС 6,569.9 МВА
Солтүстік ЖЭТ
ӘЖ 3,680.614 км
8 ҚС 3,770.6 МВА
Орталық ЖЭТ
ӘЖ 3,482,19 км
10 ҚС 3,741.6 МВА
Оңтүстік ЖЭТ
ӘЖ 4,262.603 км
13 ҚС 3,392 МВА
Қызмет географиясы

26 977,215

км
Әуе электр беру желілері

82

пс
Трансформаторлардың белгіленген қуаты 39 055,9 МВА

Жедел желі

Кері байланыс