Активтер құрылымы

«KEGOC» АҚ активтерінің құрылымы туралы ақпарат(09.11.2023  жай-күй бойынша мәліметтер)

Ұйымның атауы

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» АҚ

Бірінші деңгейдегі (екінші деңгей)еншілес және тәуелді ұйымның атауы 

«Энергоинформ» АҚ (100% «KEGOC» АҚ-ның еншіленс компаниясы)

Акционерлердің, құрылтайшылардың атауы 

Жай акциялардың жалпы саны 275 294 118 (екі жүз жетпіс бес миллион екі жүз тоқсан төрт мың жүз он сегіз

) дана. Артықшылық берілген акциялары жоқ.

 «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ - 234 000 001 акция (90% қосу 1 акция). 

Дауыс беретін бағалы қағаздар саны - 41 292 727 акция.

«KEGOC» АҚ сатып алған жай акциялар - 1 390 акция.

Акционерлік капиталдың мөлшері (мың теңге)

Ұйымның БИН 

126 799 554

970 740 000 838

Ұйымның мемлекеттік тіркеу № және күні

6801-1901-АО
21.10.04 ж.

Ұйымды тіркеушінің атауы

"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) 

Бірінші басшының Т.А.Ә.

Айтжанов Нәби Еркінұлы

Ұйымның мекен-жайы және веб-сайты

Астана қ., Тәуелсіздік даңғ. 59

8 (7172) 690 426
kegoc@kegoc.kz

www.kegoc.kz

Жедел желі

Кері байланыс