Даму стратегиясы

Энергетикалық жүйені дамыту мен трансформациялауды, Қазақстанның карбонсыздандырылуын және тұрақты экономикалық өсуін қамтамасыз етуді негізге ала отырып, Компанияның «Инфрақұрылымды жоспарлау және таза энергияны дамыту арқылы тұрақты электр энергетикасы жүйесін дамытуға үлес қосатын, энергия ауысуы жағдайындағы болашақтың энергетикалық жүйесі мен нарықтың өзгеруіне көмектесетін электр энергетикасы саласындағы көшбасшы» атты стратегиялық пайымы айқындалды. 

Компанияның миссиясы - Қазақстанның энергия жүйесінің сенімділігін, қолжетімділігін және озық дамуын қамтамасыз ету.

Компания миссиясына сәйкес қызметтің мынадай стратегиялық бағыттары айқындалды:

1. Сапалы жүйелік қызмет көрсету. Мақсаты - электр энергиясын беруді, теңгерімдеуді және техникалық диспетчерлендіруді қамтамасыз ету.

2. Таза активтердің құнын арттыру. Мақсаты - қаржылық тұрақтылық, жобалар мен бастамалар портфелін айқындау, озық таза технологияларды енгізу және цифрландыру жөніндегі жобаларды қоса алғанда, ірі инвестициялық және рентабельді жобаларды іске асыру, өзіндік көміртегі ізін азайту және ESG қағидаттарын есепке ала отырып, корпоративтік басқаруды жетілдіру.

Пайымды, Миссияны іске асыруға стратегиялық мақсаттарды және әрбір мақсат үшін белгіленген міндеттерді іске асыру арқылы қол жеткізіледі:

1-мақсат: Энергия ауысымы жағдайында Қазақстан БЭЖ-інің сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1.       Қазақстан БЭЖ-інің жүйелік операторы функцияларын орындау.

2.       ҚР ҰЭТ-ты озық дамыту, ЖЭК-ті 15% деңгейінде тиімді біріктіру.

3.       Қазіргі заманғы инновациялық және цифрлық технологияларды енгізу, Smart Grid.

2-мақсат: ESG қағидаттарын есепке ала отырып, тұрақты дамуды қамтамасыз ету;

1.        Көміртек ізін азайту.

2.        Адами капиталды дамыту.

3.        Корпоративтік басқаруды жетілдіру.

4.        Кәсіби қауіпсіздік жүйесін жетілдіру.

3-мақсат: Таза активтер құнын арттыру 

1.        Қаржылық тұрақтылықты нығайту.

2.        Жаңа бизнес түрлерін дамыту.

3.        Халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Презентация: «KEGOC» АҚ 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясы
«KEGOC» АҚ-ның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясы

Жедел желі

Кері байланыс