Негізгі көрсеткіштер

50,000

БЭЖ жиілігі, Гц

86

%

Әлеуметтік тұрақтылық индексі (SRS)

26.7

миллиард теңге

Таза пайда

19.2

миллиард теңге

Күрделі салымдарды игеру 2022 жылы

30.2

миллиард теңге

2022 жылға төленген дивидендтер

387

ӘЖ

Әуелік электр жеткізу желілері

17

ЖЭК нысандары

2022 жылы жалпы қуаты 561,7 МВт

82

ҚС

Электр қосалқы станциялары

207

электр станциялары

Қазақстанда электр энергиясын өндіруді жүзеге асыру

Төраға блогы

Айтжанов Нәби

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы
Ақмола ЖЭТ
ӘЖ 4,230.431 км
10 ҚС 8,136.6 МВА
Ақтөбе ЖЭТ
ӘЖ 967.194 км
7 ҚС 2,425.5 МВА
Алматы ЖЭТ
ӘЖ 4,225.144 км
12 ҚС 4,897.35 МВА
Шығыс ЖЭТ
ӘЖ 1,923.39 км
7 ҚС 4,362.5 МВА
Батыс ЖЭТ
ӘЖ 1764,013 км
6 ҚС 1450 МВА
Сарыбай ЖЭТ
ӘЖ 2,447.845 км
8 ҚС 6,569.9 МВА
Солтүстік ЖЭТ
ӘЖ 3,680.614 км
8 ҚС 3,770.6 МВА
Орталық ЖЭТ
ӘЖ 3,482,19 км
10 ҚС 3,741.6 МВА
Оңтүстік ЖЭТ
ӘЖ 4,262.603 км
13 ҚС 3,392 МВА
Қызмет географиясы
Ақтөбе ЖЭТ Сарбай ЖЭТ Ақмола ЖЭТ Солтүстік ЖЭТ Шығыс ЖЭТ Батыс ЖЭТ Орталық ЖЭТ Алматы ЖЭТ Оңтүстік ЖЭТ

26 977,215

км
Әуе электр беру желілері

82

КС
Трансформаторлардың белгіленген қуаты 39 055,9 МВА

Жедел желі

Кері байланыс