Акциялардың бағалары

Негізгі көрсеткіштер

50,000

БЭЖ жиілігі, Гц

86

%

Әлеуметтік тұрақтылық индексі (SRS)

26.7

миллиард теңге

Таза пайда

19.2

миллиард теңге

2022 жылы игерілген күрделі қаржы салымдары

30.2

миллиард теңге

2022 жылға төленген дивидендтер

395

ӘЖ

Әуелік электр жеткізу желілері

17

ЖЭК нысандары

2022 жылы жалпы қуаты 561,7 МВт

83

ҚС

Электр қосалқы станциялары

222

электр станция

Қазақстанда электр энергиясын өндіруді жүзеге асыру

Төраға блогы

Айтжанов Нәби

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы
Ақмола ЖЭТ
ӘЖ 4,230.431 км
10 ҚС 8,136.6 МВА
Ақтөбе ЖЭТ
ӘЖ 967.194 км
7 ҚС 2,425.5 МВА
Алматы ЖЭТ
ӘЖ 4,225.144 км
12 ҚС 4,897.35 МВА
Шығыс ЖЭТ
ӘЖ 1,923.39 км
7 ҚС 4,362.5 МВА
Батыс ЖЭТ
ӘЖ 1764,013 км
6 ҚС 1450 МВА
Сарыбай ЖЭТ
ӘЖ 2,447.845 км
8 ҚС 6,569.9 МВА
Солтүстік ЖЭТ
ӘЖ 3,680.614 км
8 ҚС 3,770.6 МВА
Орталық ЖЭТ
ӘЖ 3,482,19 км
10 ҚС 3,741.6 МВА
Оңтүстік ЖЭТ
ӘЖ 4,262.603 км
13 ҚС 3,392 МВА
Қызмет географиясы
Ақтөбе ЖЭТ Сарыбай ЖЭТ Ақмола ЖЭТ Солтүстік ЖЭТ Шығыс ЖЭТ Батыс ЖЭТ Орталық ЖЭТ Алматы ЖЭТ Оңтүстік ЖЭТ

27 807,454

км
Әуе электр беру желілері

83

ҚС
Трансформаторлардың белгіленген қуаты 39 078,9 МВА

Жедел желі

Кері байланыс