Компания құрылымы

Директорлар кеңесі
Ішкі аудит қызметі
Корпоративтік хатшы
Корпоративтік хатшы қызметі
Комплаенс қызметі
Омбудсмен
Басқарма Төрағасы
Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік департаменті
Қауіпсіздік департаменті
Жобалау кеңсесі
Ұйымдастыру-әкімшілік жұмысы департаменті
Басқарма төрағасының орынбасары
Пайдалану және күрделі құрылыс жөніндегі басқарушы директор Пайдалану департаменті Релелік қорғау және қосалқы станцияларды автоматтандыру департаменті Күрделі құрылыс департаменті ЖЭТ филиалдары (9)
ІТ және телекоммуникациялар жөніндегі басқарушы директор Ақпараттық технологиялар департаменті Телекоммуникациялар департаменті «Энергоинформ» АҚ
Жүйелік қызметтер жөніндегі басқарушы директор
Жүйелік қызметтер департаменті Нарықты талдау және заңнамалық ұсыныстар департаменті ЖО ҰДО филиалы
ҰЭТ-ты дамыту жөніндегі басқарушы директор
ҰЭТ-ты дамыту департаменті Цифрландыру департаменті ҰЭТ-қа технологиялық қосылу департаменті
Стратегия және тұрақты даму жөніндегі басқарушы директор
Стратегия департаменті Тұрақты және корпоративтік даму департаменті Процестік басқару департаменті Коммуникациялар қызметі
Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор
Жоспарлау және экономикалық талдау департаменті Бухгалтерлік және салықты есепке алу департаменті Корпоративтік қаржы департаменті Инвесторлармен байланыс жөніндегі департамент
HR, құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор
Заң департаменті Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау департаменті Адами ресурстарды және әлеуметтік-еңбек қатынастарын басқару департаменті
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор
Сатып алу департаменті Қамтамасыз ету және қорлар департаменті Маркетинг қызметі

Жедел желі

Кері байланыс