Қаржылық есептер

2023
Аудиттелмеген қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептеме 2023 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін
2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күйі бойынша Аралық шоғырландырылған қаржылық есептеме Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
2023 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін Аралық жеке қаржылық есептеме Тәуелсіз аудитордың Аудиторлық есебімен бірге
Аудиттелмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептеме 2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 9 айдағы
Шоғырландырылған қаржылық есептеме 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Жеке қаржылық есептеме 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес әзірленген шоғырландырылған қаржылық есептілік нысандары 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жай-күйі бойынша, Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес әзірленген жеке қаржылық есептілік нысандары 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жай-күйі бойынша, Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
2022
Аудиттелмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептемесі 2022 жылғы 31 наурыздағы және сол күні аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша
Аралық шоғырландырылған қаржылық есептеме 2022 жылғы 30 маусымдағы аяқталған жыл бойынша және сол күні аяқталған алты айдағы аралық шоғырландырылған қаржылық есептеме, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Аралық жеке қаржылық есептеме 2022 жылғы 30 маусымдағы аяқталған жыл бойынша аяқталған алты айдағы аралық жеке қаржылық есептеме, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Аудиттелмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептеме 2022 жылғы 30 қыркүйектегі жай-күй бойынша және сол күні аяқталған 9 айдағы
2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жай-күйі бойынша шоғырландырылған қаржылық есептеме, Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жай-күйі бойынша жеке қаржылық есептеме, Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес әзірленген шоғырландырылған қаржылық есептеме нысандары 2022 жылғы 31 желтоқсандағы аяқталған жай-күйі бойынша, Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес әзірленген жеке қаржылық есептеме нысандары 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жай-күйі бойынша, Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
2021
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2021 жылғы 30 маусымдағы және сол күнмен аяқталған 1-жартыжылдықтағы жай-күй бойынша
2021 жылғы 31 желтоқсандағы аяқталған жыл бойынша жеке қаржылық есептеме, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес дайындалған шоғырландырылған қаржылық есептеменің нысандары 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және сол күні аяқталған жылғы жай-күйі бойынша, тәуелсіз аудитордың аудиторлық
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес дайындалған жеке қаржылық есептеменің нысандары 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және сол күні аяқталған жылғы жай-күйі бойынша
2021 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша және сол күні аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептеме, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
2019
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 наурызда және сол күні аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша
2019 жылғы 30 науырыздағы жай-күйі бойынша және сол күні аяқталған тоғыз айдағы аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есептілік
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 30 маусымдағы және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 30 маусымдағы және сол күні аяқталған бірінші жартыжылдықтағы жай-күйі бойынша
Қызменнің қаржылық нәтижесіне басшылықтың тусіндермесі 2019 жылғы 30 қыркүйектегі және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 желтоқсанда және сол уақытқа аяқталған жыл ішіндегі жай-күйі бойынша
2019 жылғы 31 желтоқсанда және сол күні аяқталған жылғы жай-күйі бойынша жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Шоғырландырылған қаржылық есептеме 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша және сол күні аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 30 науырыздағы жай-күйі бойынша және сол күні аяқталған тоғыз айдағы
2019 жылғы 30 қыркүйектегі және сол күні аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша Аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есептеме
2019 жылғы 31 наурызда және сол күні аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша аудиттелмеген қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік
2019 жылғы 30 қыркүйектегі және сол күні аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша Аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есептілік
Жекелеген қаржылық есептеме 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша және сол күні аяқталған жыл үшін
Аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік 2019 жылғы 30 маусымдағы жай-күйі бойынша және сол күні аяқталған алты ай үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Аралық жекелеген қаржылық есептілік 2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған алты ай үшін,тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 желтоқсанда және сол күні аяқталған жыл үшін жай-күйі бойынша
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 30 қыркүйектегі және сол күні аяқталған тоғыз айдағы жай-күйі бойынша
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 наурызда және сол күні аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша
2018
2018 жылғы 1 тоқсандағы қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2018 жылғы 31 желтоқсанда және сол күні аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша
Шоғырландырылған қаржылық есептеме 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша жəне сол күні аяқталған жыл үшін, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептеме 2018 жылғы 30 қыркүйектегі жай-күй бойынша және сол жылы аяқталған тоғыз ай үшін
Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептеме 2018 жылғы 31 наурызындағы жай-күй бойынша және сол күні аяқталған үш ай үшін
Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған жекелеген қаржылық есептілік 2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша және сол жылы аяқталған тоғыз ай үшін
Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған жеке қаржылық есептілік 2018 жылғы 31 наурызындағы жағдай бойынша және аяқталған үш ай үшін
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша жəне сол күні аяқталған жыл үшін, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Аралық жекелеген қаржылық есептеме 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін тәуелсіз аудитордың есебімен бірге
ЕСЕПКЕ АЛУ САЯСАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Жедел желі

Кері байланыс