Қаржылық есептер

2022
Аудиттелмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептемесі 2022 жылғы 31 наурыздағы және сол күнмен аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша
Аралық шоғырландырылған қаржылық есептеме 2022 жылғы 30 маусымдағы аяқталған жыл бойынша және сол күні аяқталған алты айдағы аралық шоғырландырылған қаржылық есептеме, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Аралық жеке қаржылық есептеме 2022 жылғы 30 маусымдағы аяқталған жыл бойынша аяқталған алты айдағы аралық жеке қаржылық есептеме, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
Аудиттелмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептеме 2022 жылғы 30 қыркүйектегі жай-күй бойынша және сол күні аяқталған 9 айдағы
2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жай-күйі бойынша шоғырландырылған қаржылық есептеме, Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
2019
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 наурызда және сол күнмен аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша
2019 жылғы 30 науырыздағы жай-күйі бойынша және сол уақытқа аяқталған тоғыз айдағы аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есептілік
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 30 маусымдағы және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 30 маусымдағы және сол уақытқа аяқталған бірінші жартыжылдықтағы жай-күйі бойынша
Қызменнің қаржылық нәтижесіне басшылықтың тусіндермесі 2019 жылғы 30 қыркүйектегі және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 желтоқсанда және сол уақытқа аяқталған жыл ішіндегі жай-күйі бойынша
2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жəне сол жылы аяқталған жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Шоғырландырылған қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 30 науырыздағы және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша
2019 жылғы 30 қыркүйектегі жай-күйі бойынша және сол уақытқа аяқталған тоғыз айдағы аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есептілік
2019 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша және сол уақытқа аяқталған үш айдағы аудиттелмеген қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік
2019 жылғы 30 қыркүйектегі жай-күйі бойынша және сол уақытқа аяқталған тоғыз айдағы Аудиттелмеген қысқартылған аралық қаржылық есептілік
Жекелеген қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған жыл үшін
Аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік 2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және сол жылғы аяқталған алты ай үшін,тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Аралық жекелеген қаржылық есептілік 2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған алты ай үшін,тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 желтоқсанда және сол уақытқа аяқталған жыл ішіндегі жай-күйі бойынша
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 30 қыркүйектегі және сол күнмен аяқталған тоғыз айдағы жай-күй бойынша
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2019 жылғы 31 наурызда және сол күнмен аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша
2018
2018 жылғы 1 тоқсандағы қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі
Қызметтің қаржылық нәтижесіне басшылықтың түсіндірмесі 2018 жылғы 31 желтоқсанда және сол күнмен аяқталған үш айдағы жай-күй бойынша
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жəне сол жылы аяқталған жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік 2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша және сол жылы аяқталған тоғыз ай үшін
Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік 2018 жылғы 31 наурызындағы жағдай бойынша және аяқталған үш ай үшін
Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған жекелеген қаржылық есептілік 2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша және сол жылы аяқталған тоғыз ай үшін
Аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған жеке қаржылық есептілік 2018 жылғы 31 наурызындағы жағдай бойынша және аяқталған үш ай үшін
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жəне сол жылы аяқталған жылдық жекелеген қаржылық есеп, тəуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
Аралық жеке қаржылық есептілік 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша және сол жылы аяқталған алты ай үшін, тәуелсіз аудитордың есебімен бірге
ЕСЕПКЕ АЛУ САЯСАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Жедел желі

Кері байланыс