Акционерлердің жалпы жиналыстары

Ұсыныстар енгізуіге арналған хаттың үлгісі
Заңды тұлғалар үшін сенімхаттың үлгісі
Жеке тұлғалар үшін сенімхаттың үлгісі
21.07.2021
2021 жылғы 30 шілдедегі «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

Жедел желі

Кері байланыс