Технологиялық даму

Технологиялық даму

«KEGOC» АҚ технологиялық дамуының келесі негізгі бағыттары бар:

  • Инновациялар-енгізілген инновациялар, оның ішінде орнықты даму қағидаттарына ықпал ететін, сапалы жақсарту және/немесе жаңа тауарлар/қызметтер/процестер құру түрінде экономикалық немесе өзге де әсер ететін ҒЗТКЖ нәтижесі болып табылады.
  • ҒЗТКЖ-ғылыми-зерттеу жұмысы / тәжірибелік конструкторлық әзірлеу, қолжетімді білім көздерімен, сараптамалық қолдаумен немесе қолда бар әдістемемен алуға болмайтын жаңа білім алуға бағытталған жұмыстар жиынтығы.
  • Рационализаторлық қызмет-экономикалық және өзге де оң әсері бар кәсіпорын үшін жаңа және пайдалы болып табылатын технологиялық (техникалық) немесе ұйымдастырушылық не басқарушылық шешімді немесе осы шешім бастамасы бойынша пайдаланылған жағдайларды қоспағанда, оны практикалық іске асыру үшін жеткілікті шамада қолжетімді көздерден белгілі болмаған бірдей шешімді құру автор (бірлескен авторлар).

Жалпы шығындар (млн. теңге) :

2019

2020

2021

2022

Инновациялар

               382,08

 1 834,97

               215,50

    -  

ҒЗТКЖ

     15,79

               45,14

   19,80

    -  

Рационализаторлық қызмет

                   3,00

                 7,63

                   2,36

               5,30

Барлығы

               400,87

                    1887,74

               237,66

               5,30

Жедел желі

Кері байланыс