Тұрақты даму

«KEGOC» АҚ негізгі міндеттерінің бірі өз қызметінің және өз еншілес компаниялары қызметінің тұрақты даму қағидаттарына сәйкестігін, ұзақ мерзімді перспективада тұрақты даму және экономикалық құн қалыптастыру үшін өз экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісілуін қамтамасыз ету болып табылады. 

«KEGOC» АҚ өзінің экономикаға, экология мен қоғамға әсерінің маңыздылығын түсінеді және ұзақ мерзімді құнды өсіруге талпына отырып, мүдделі тараптардың теңгерімін сақтап, өзінің ұзақ мерзімді перспективада тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және оңтайлы өзара іс-қимыл тәсілі «KEGOC» АҚ тұрақты дамуына көмектесетін болады. 

«KEGOC» АҚ БҰҰ-ның адам құқықтары, еңбек қарым-қатынастары, қоршаған ортаны қорғау және сыбайластық жемқорлыққ қарсы әрекет жасау саласындағы Ғаламдық шарт қағидаттарын қолдайды, оларға мыналар жатады:

1-қағидат: Іскерлік орта халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарын қорғауды қолдап, құрметтеуі тиіс.

2-қағидат: Іскерлік орта адам құқықтарының бұзылуына қатысты болмауы тиіс.

3-қағидат: Іскерлік орта бірлестік еркіндігін және ұжымдық шарт жасасуға деген құқықты нақты мойындауы қажет.

4-қағидат: Іскерлік орта міндетті және еріксіз еңбектің қандай да болмасын нысанын жоюға жақтасуы тиіс.

5-қағидат: Іскерлік орта балалар еңбегінің толығымен жойылуына жақтасуы тиіс.

6-қағидат: Іскерлік орта еңбек пен еңбекпен қамту саласындағы дискриминацияны жоюға жақтасуы тиіс.

7-қағидат: Іскерлік орта алдын алу принципіне негізделген экология мәселелерге амал табуды ұстануы тиіс.

8-қағидат: Іскерлік орта қоршаған орта жағдайына жауапкершілікті көтеруге бағытталған бастамаларды көтеруі тиіс.

9-қағидат: Іскерлік орта экологиялық қауіпсіз технологиялардың дамуы мен таралуына септесуі тиіс.

10-қағидат: Іскерлік орта сыбайлас жемқорлықтың барлық түріне, соның ішінде бопсалаушылық пен парақорлыққа қарсы тұруы тиіс.

Нұсқаулық. Тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі

Тұрақты даму – ұйымдар өз қызметінің қоршаған орта, экономика, қоғамға әсерін басқаратын және мүдделі тараптардың (стейкхолдерлер) мүдделерін есепке ала отырып, шешім қабылдайтын даму. 

Бұл тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттар, АА1000 сериялы стандарттарға, БҰҰ ЖаҺандық шартының, Есептілік бойынша жаһандық бастама (GRI) қағидаларына, «KEGOC» АҚ Жарғысы және «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне негізделген. 

«KEGOC» АҚ-да тұрақты даму үш құрауыштан тұрады: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік:

Тұрақты даму саласында «KEGOC» АҚ мына қағидаларды ұстанады:

  • Ашықтық, 
  • Есеп берушілік,
  • Айқындық,
  • Әдепке сай мінез-құлық,
  • Мүдделі тұлғалардың мүддесін сыйлау,
  • Заңдылық, 
  • Адам құқықтарын сақтау, 
  • Сыбайлас жемқорлыққа төзімсіздік, 
  • Мүдделер қайшылығына жол бермеушілік, 
  • Жеке үлгісі.  

Жедел желі

Кері байланыс