Директорлар кеңесінің комитеттері

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері

Аудит жөніндегі комитет:

 1. Бекенов Ж.Т. – Комитет төрағасы;
 2. Ульф Вокурка – Комитет мүшесі;
 3. Аханзарипов Н.З. – Комитет мүшесі;
 4. Пирмаханов С.Б. – сарапшы, дауыс беруге құқығы жоқ.

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет:

 1. Аханзарипов Н.З. - Комитет төрағасы;
 2. Бекенов Ж.Т. - Комитет мүшесі.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет:

 1. Ульф Вокурка - Комитет төрағасы;
 2. Аханзарипов Н.З. - Комитет мүшесі;
 3. Бердигулов Е.К. - Комитет мүшесі.

Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет:

 1. Ульф Вокурка - Комитет төрағасы;
 2. Бердигулов Е.К. - Комитет мүшесі.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті туралы ереже
Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ереже
Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже
Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару комитеті туралы ереже

Жедел желі

Кері байланыс