БМЖ

Ақпараттық қауіпсіздік саясаты
Экологиялық саясат
Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік саласындағы саясат
Бiрiктiрiлген менеджмент жүйесi саласындағы саясат

"KEGOC" АҚ-да интеграцияланған менеджмент жүйесі (БМЖ) енгізілді және жұмыс істейді. БММ барлық кезеңдерде қызмет көрсетудің тұрақты сапасына, табиғи ортаны сақтауға, табиғатты ұтымды пайдалануға және өнеркәсіптік, экологиялық қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге кепілдік беру үшін қажет.

"KEGOC" АҚ – да БМЖ қолдану саласы Электр энергетикасы саласындағы жүйелік оператордың функцияларын орындау болып табылады: ұлттық электр желісі бойынша электр энергиясын беру, техникалық диспетчерлеу және электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру бойынша электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектілеріне жүйелік қызметтер көрсету.

"KEGOC" АҚ электр энергиясын беруді, теңгерімдеуді және техникалық диспетчерлеуді қамтамасыз ету бөлігінде сапалы жүйелік қызметтер көрсету арқылы барлық мүдделі тараптар үшін құндылықты тұрақты арттыруға, сондай-ақ қаржылық тұрақтылық, жобалар мен бастамалар портфелін айқындау, озық таза технологияларды енгізу жөніндегі жобаларды қоса алғанда, ірі инвестициялық және рентабельді жобаларды іске асыру жолымен таза активтердің құнын ұлғайтуға бағытталған және цифрландыру, меншікті көміртегі ізін азайту және ESG принциптерін ескере отырып, корпоративтік басқаруды жетілдіру.

Қазіргі уақытта "KEGOC" АҚ БММ талаптарға сәйкес келеді

  • SO 9001: 2015 (сапа менеджменті жүйесі);
  • ISO 14001:2015 (экологиялық менеджмент жүйесі);
  • ISO 45001:2018 (Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін басқару жүйесі);
  • ISO/IEC 27001:2013 (ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі).Жедел желі

Кері байланыс