Корпоративтік хатшы

Олжас Жанатұлы Имятов

«KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы өз функцияларын тәуелсіз негізде орындайды және Директорлар кеңесіне есеп береді. Корпоративтік хатшының негізгі міндеті-Компания мен оның акционерлері, Директорлар кеңесі, Ішкі аудит қызметі, Басқарма, сонымен қатар басқа да мүдделі тараптар арасындағы тиімді және жүйелі коммуникацияларды қамтамасыз ету.

Қызмет Корпоративтік хатшы туралы ережемен реттеледі.

Телефон: +7 (7172) 69 06 05

Email: imyatov@kegoc.kz

Жедел желі

Кері байланыс