Суға әсері

Компанияның технологиялық процесінде су пайдаланылмайды. «KEGOC» АҚ-да суды тұтыну көлемі шамалы, Компанияның қызметі су көздеріне айтарлықтай әсер етпейді. Компания суды қалалық сумен жабдықтау жүйесінен және ұңғымалардан тұрмыстық тұтыну үшін пайдаланады, жер үсті көздерінен (өзендер, көлдер және т.б.) су алу жүзеге асырылмайды. Жеті ЖЭТ филиалының нысандары артезиандық сумен жабдықталады, ұңғымалар алынған рұқсаттарға сәйкес пайдаланылады. Қазақстан Республикасының Су кодексіне сәйкес мамандандырылған ұйымдармен жасалған шарттар бойынша ұңғымалардың бастоғандарында жер асты суларына тұрақты негізде мониторинг жүргізіледі.

Су тұтыну

2019

2020

2021

2022

Ұңғымалардан

0,037

0,048

0,056

0,052

оның ішінде су тапшылығы бар өңірлерде*

0,009

0,008

0,008

0,008

Қалалық сумен жабдықтау жүйелерінен

0,085

0,079

0,075

0,087

оның ішінде су тапшылығы бар өңірлерде*

0,011

0,009

0,009

0,010

Су тұтыну барлығы

0,122

0,127

0,131

0,140

оның ішінде су тапшылығы бар өңірлерде*

0,020

0,017

0,017

0,018

* су тапшылығы бар аудандарға Су стресі картасына сәйкес «KEGOC» АҚ Оңтүстік және Батыс ЖЭТ филиалдарының аумақтары жатқызылған.

 Су тұтыну және су бұру ЖЭТ филиалдары мамандандырылған ұйымдармен жасаған шарттарға сәйкес жүргізіледі. Су объектілеріне және рельефке шығындылар төгілмейді. Қалалық сумен жабдықтау жүйелерінен алынған пайдаланылған су қалалық кәріз жүйелері арқылы жойылады, ұңғымалардан пайдаланылған су мамандандырылған ұйымдарға жою үшін беріледі.

Компания объектілеріндегі су объектілері мен топырақтың ластануының ықтимал көздері май толтырылған жабдықта пайдаланылатын трансформаторлық май, сондай-ақ шаруашылық қажеттіліктер үшін суды пайдалану нәтижесінде пайда болатын ағынды сулар болып табылады. «KEGOC» АҚ жабдықтарын таңдау кезінде оның экологиялылығы басым критерийлердің бірі болып табылады. Майлы ажыратқыштарды элегазды және вакуумды ажыратқыштарға ауыстыру жоспарлы түрде жүргізіледі. Бұл ЖЭТ филиалдарының ҚС-да пайдаланылатын трансформаторлық майдың көлемін азайтуға мүмкіндік береді. Майсыз жабдықты қолдану сенімділікті, өрт қауіпсіздігін арттырады, жер асты сулары мен топырақтың ластануын болдырмайды. Маймен толтырылған жабдық май қабылдайтын құрылғылармен немесе паллеттермен жабдықталған, бұл майдың топыраққа түсуін болдырмайды. Май қабылдағыштардың үйіндісі үнемі тексеріліп тұрады.

 

Жедел желі

Кері байланыс