Кадр саясаты

"KEGOC" АҚ-ның кадрлық әлеуеті Компания дамуының табысын айқындайтын аса маңызды стратегиялық фактор болып табылады. «KEGOC» АҚ адами ресурстар менеджменті Корпоративтік басқару кодексінің, Мінез-құлық (Іскери этика) кодексінің, менеджменттің интеграцияланған жүйесінің, кадр саясатының, «KEGOC» АҚ персоналын ынталандыру саласындағы ішкі құжаттардың қағидаттары негізінде жүзеге асырылады.

"KEGOC" АҚ кадрлық саясаты жоғары нәтижелерге қол жеткізуге және меритократияға бағдарланған тиімді корпоративтік мәдениет арқылы "KEGOC" АҚ Даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ететін маңызды зияткерлік және кәсіби ресурс ретінде кадрлық әлеуетті қалыптастыруға бағытталған.

Ұжымдардағы әлеуметтік әл-ауқат мәселелері Компанияның жоғары басшылығының бақылауында.

Жыл сайын «Әлеуметтік өзара ықпалдастық және коммуникациялар орталығы» жеке мекемесінің SRS әлеуметтік тұрақтылық деңгейіне зерттеулер жүргізеді.

Зерттеу компанияның еңбек ұжымының әлеуметтік әл-ауқатының жалпы көрінісін алуға мүмкіндік беретін өндірістік персоналдың онлайн-сауалнамасы арқылы жүзеге асырылады.

SRS зерттеуінің негізгі мақсаты-еңбек қатынастарындағы проблемалық аймақтарды диагностикалау, бұл тек түзету шараларын ғана емес, сонымен қатар алдын-алу шараларын да қабылдауға мүмкіндік береді. SRS жиынтық мәні 3 индекстен тұрады: қатысу индексі, әлеуметтік әл-ауқат индексі және әлеуметтік тыныштық индексі.

Қатысу индексі Компаниядағы еңбек жағдайлары мен қауіпсіздігіне, қарым-қатынастар мен коммуникацияларға қанағаттану деңгейін, сонымен қатар қызметкерлердің адалдық деңгейін көрсетеді.

Әлеуметтік әл-ауқат индексі жұмысшылардың көңіл-күйін, негізінен сыртқы факторлармен және әлеуметтік ортамен анықталады.

Әлеуметтік тыныштық индексі ұжымның әлеуметтік шиеленіс деңгейін, наразылық әлеуетін бағалауды көрсетеді.

10 жыл бойы әлеуметтік тұрақтылықты бақылау Компанияның кадрлық, Әлеуметтік және коммуникациялық саясатының тиімділігі туралы белгілі бір қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері бойынша 2022 жылы "KEGOC" АҚ әлеуметтік тұрақтылық деңгейі бойынша Қордың барлық портфельдік компаниялары арасында 86% көшбасшы орында тұр.

Көрсеткіштің атауы 2019 2020  2021  2022 
SRS индексі 90 91  85   86
Сауалнамаға қатысқан қызметкерлердің % 
18,6 15,8 16,6 15,5

Жедел желі

Кері байланыс