Басқарма


«KEGOC» АҚ Басқармасының қызметі туралы 2020 жылғы есеп

2020 жылы «KEGOC» АҚ Басқармасының 26 отырысы өткізілді, онда 203 мәселе қаралды. 

Оның ішінде мына мәселелер бойынша:

  • ІНҚ 42;
  • Бизнесті трансформациялау бағдарламасы 7;
  • жасалуында мүдделілік бар мәмілелер 5;
  • Тәуекелдер жөніндегі комитет 8;
  • Кадрлық саясат 3;
  • өзге де мәселелер 149.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын және Басқарма алдын ала қараған мәселелерден басқа, Басқарма кейбір негізгі шешімдерді қабылдады:

  • Компанияның 31 ішкі құжаты бекітілді және 11 ішкі құжатына өзгерістер енгізілді;
  • Тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

Алқалы шешімдерді алдын ала қарау, қабылдау және жетекшілік ететін мәселелері бойынша «KEGOC» АҚ Басқармасына ұсынымдарды дайындау мақсатында, Компанияда мынадай консультативтік-кеңесу органдары құрылды: 

Инвестициялық комитет,
Тәуекелдер жөніндегі комитет,
Бюджет комитеті,
Кадрлық даму жөніндегі комитет 
Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет,
Тауарлық-материалдық қорлармен жұмыс жөніндегі комитет.

Басқарма мүшелеріне сыйақы беру туралы