Басқарма


«KEGOC» АҚ Басқармасының 2023 жылғы қызметі туралы есеп

2023 жылы «KEGOC» АҚ Басқармасының 31 отырысы өткізіліп, онда 160 мәселе қаралды.

Оның ішінде келесі мәселелер қаралды:

  • ІНҚ 42;
  • жоспардың орындалуы туралы әртүрлі есептер, жылдық қаржылық есептер, өндірістік қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі есептер және т. б. 21;
  • жасалуында мүдделілік бар мәмілелер 10;
  • Тәуекелдер жөніндегі комитет 8;
  • Кадрлық саясат комитеті 22;
  • басқа да мәселелер 57.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын және Басқарма алдын ала қараған мәселелерден басқа, Басқарма кейбір негізгі шешімдерді қабылдады:

  •  Компанияның 24 ішкі құжаты бекітілді және 18-іне өзгерістер енгізілді;
  • Тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған Жұмыс жоспары бекітілді.

Алдын ала қарау, алқалы шешімдер қабылдау және жетекшілік ететін мәселелер бойынша «KEGOC» АҚ Басқармасына ұсынымдар дайындау мақсатында компанияда консультативтік-кеңесші органдар құрылды:

Инвестициялық комитет,
Тәуекелдер жөніндегі комитет,
Бюджет комитеті,
Кадрлық даму комитеті
Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет,
Тауар-материалдық қорлармен жұмыс жөніндегі комитет.

Басқарма мүшелеріне сыйақы беру туралы

Жедел желі

Кері байланыс