Басқарма


«KEGOC» АҚ Басқармасының 2021 жылғы қызметі туралы есеп

2021 жылы «KEGOC» АҚ Басқармасының 35 отырысы өткізіліп, онда 184 мәселе қаралды.

Олардың ішінде мына мәселелер:

  • ІНҚ бойынша 25;
  • Бизнесті трансформациялау бағдарламасы бойынша 8;
  • жасалуында мүддесі бар мәмілелер бойынша 3;
  • Тәуекелдер жөніндегі комитет бойынша 13;
  • Кадрлық саясат бойынша 1;
  • Басқа мәселелер 134.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын және Басқарма алдын ала қараған мәселелерден басқа, Басқарма мынадай негізгі шешімдерді қабылдады:

  • Компанияның 5 ішкі құжаты бекітілді және 17 ішкі құжатына өзгерістер енгізілді;
  • Тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

Алдын ала қарау, алқалы шешімдер қабылдау және жетекшілік ететін мәселелер бойынша «KEGOC» АҚ Басқармасына ұсынымдар дайындау мақсатында компанияда консультативтік-кеңесші органдар құрылды:

Инвестициялық комитет,

Тәуекелдер жөніндегі комитет,

Бюджет комитеті,

Кадрлық даму комитеті

Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет,

Тауар-материалдық қорлармен жұмыс жөніндегі комитет.

Басқарма мүшелеріне сыйақы беру туралы

Жедел желі

Кері байланыс