Комплаенс офицер

«KEGOC» АҚ-дағы (бұдан әрі – Қоғам) Комплаенс-офицер институты Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы қолданып отырған:

  1. міндетті реттеуші талаптардың және халықаралық тәжірибенің, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды сақтауды қамтамасыз ету;
  2. барлық қызметкерлер арасында шынайылықты, адалдықты қамтамасыз ететін және үздік халықаралық стандарттарға, ішкі саясаттарға және Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес бизнесті жүргізу үшін жағдай туғызатын Қоғамның ішкі корпоративтік мәдениетін қалыптастыру мақсатындағы бастамалар, іс-қимылдар шеңберінде құрылған;

Комплаенс-офицер өзінің қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасына,  Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне, Жарғыға, Ұжымдық шартқа, Мінез-құлық кодексіне (іскери этика), Корпоративтік басқару кодексіне, «KEGOC» АҚ Комплаенс-офицері туралы ережеге және Қоғамның басқа ішкі құжарттарына сәйкес жүзеге асырады.

Комплаенс-офицер Аудит жөніндегі комитетке және Қоғамның директорлар кеңесіне есеп береді, Қоғамның Басқармасына тәуелсіз, сонымен қатар оған өкілеттіктер берілген және өз міндеттерін орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етілген.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 қыркүйектегі шешімімен Амиров Асқар Нұрланұлы «KEGOC» АҚ Комплаенс -офицері болып тағайындалды.

Телефон: +7 (7172) 69 08 93

Email: amirov.a@kegoc.kz

Почталық мекенжайы: 010010,  Нұр-Сұлтан қ.,  Тәуелсіздік даңғылы, 59,  «KEGOC» АҚ Комплаенс-офицеріне.

Сіз сенім телефонына әдеп кодексінің кез-келген бұзушылықтары, оның ішінде сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, әдепсіздік мінез-құлық және басқа да бұзушылықтар туралы хабарлай аласыз.Барлық тұлғалар келесі байланыс арналары арқылы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтініш бере алады:

· 8-800-080-4747 телефон нөмірі (ҚР аумағында қоңырау шалу тегін); немесе

· mail@sk-hotline.kz эл. почтасы; немесе

· www. sk-hotline.kz интернет-порталы; немесе

· WhatsApp 8-771-191-88-16 арқылы.

Жедел желі «24/7» режимінде тәулік бойы демалыссыз жұмыс істейді. Бұл ретте оператор телефон қоңырауларын дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда 09:00-ден 18:00 дейін қабылдайды.  Басқа уақытта (мереке/демалыс күндерін қоса алғанда) телефон қоңыраулары өтінішдерді жазу мүмкіндігі бар автожауапбергішке түседі. Жұмыстан тыс уақытта алынған өтініштерді өңдеу өтінішті алғаннан кейінгі бірінші жұмыс күні жүзеге асырылады.«KEGOC» АҚ бастамашылықпен ақпарат беру саясаты
«KEGOC» АҚ алаяқтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты
«KEGOC» АҚ мүдделер қайшылығын реттеу жөніндегі саясаты