Тәуекелдерді басқару жүйесі

«KEGOC» АҚ Тәуекелдерін корпоративтік басқару саясаты
Тәуекелдерді басқару жүйесі

«KEGOC» АҚ — да 2007 жылдан бастап Тредвей комиссиясының демеушілік ұйымдарының комитеті-COSO ERM «ұйымның тәуекелдерді басқару» әзірлеген тәуекелдерді басқарудың жалпы қабылданған тұжырымдамалық модельдері негізінде қалыптастырылған тәуекелдерді басқару жүйесі табысты енгізілді және жұмыс істеуде. Интеграцияланған модель" және "Самұрық-Қазына" АҚ талаптары.

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі тәуекелдерді уақтылы сәйкестендіруге, оларды бағалауға және «KEGOC» АҚ стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін тәуекелдерді басқару жөніндегі шараларды әзірлеуге бағытталған корпоративтік басқару жүйесінің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі принциптері:

  • Компания басшылығының тәуекелдерді басқаруға қатысуы;
  • тәуекелдерді басқару жүйесін үнемі жетілдіру;
  • компания қызметкерлерінің тәуекелдерді басқару саласында оқыту мен білім алмасудың үздіксіздігі;
  • есеп беру және тәуекелдерді күшейту кезінде ашықтық пен адалдық.

Тәуекел-менеджмент Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, тәуекел иесі құрылымдық бөлімшелердің, тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімшенің қатысуымен жүзеге асырылады.

Қызметкерлердің білімін арттыру мақсатында «KEGOC» АҚ-да компания қызметкерлеріне оқыту материалдарын жіберу арқылы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау қағидаттары мен тәсілдеріне оқыту жүзеге асырылады. Бұдан басқа, жаңадан қабылданған қызметкерлер үшін тәуекелдерді басқарудың қолданыстағы жүйесімен танысу үшін нұсқама жүргізіледі.

Жыл сайын тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша басшылыққа сәйкес қызметкерлерді тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін білуге тестілеу жүргізіледі. Тестілеу қорытындысы бойынша тестілеуден өтпеген қызметкерлер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің негіздеріне оқыту жүргізіледі.


Жедел желі

Кері байланыс