Қоршаған ортаны қорғау

«KEGOC» АҚ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызметті өзінің күнделікті жұмысының ажырамас бөлігі ретінде қарастырады. Қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау – «KEGOC» АҚ Экологиялық саясатының негізгі қағидаты.

«KEGOC» АҚ Экологиялық саясатының мақсаттары қоршаған ортаға теріс әсерді азайту, экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру, Қазақстан ҰЭТ-ын дамыту кезінде қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапкершілік, энергия үнемдеу және Компания қызметінде табиғи және энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану болып табылады. «KEGOC» АҚ басшылығы ластануды ұдайы жақсарту және алдын алу бойынша экологиялық саясатқа сәйкес қабылданған міндеттемелерді іске асыру, сондай-ақ «KEGOC» АҚ өзінің экологиялық аспектілері бөлігінде қатысы бар қолданыстағы заңнамалық және басқа да талаптарға сәйкестігі үшін жауапкершілікті өзіне алады. Компанияның әрбір қызметкері, сонымен қатар Компания мүддесінде жұмыс істейтін мердігер ұйымдардың қызметкерлері «KEGOC» АҚ Экологиялық саясатымен таныстырылды.

Компанияда «KEGOC» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесі шеңберінде жұмыс істейтін ISO 14001 экологиялық менеджмент жүйесі халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігіне сертификатталған және енгізілген. Оны енгізу мен жұмыс істеудің негізгі мақсаты компанияның өндірістік және экономикалық қызметінің экологиялық аспектілеріне әсерін күшейтуге мүмкіндік беретін басқарудың жаңа әдістерін қолдану болып табылады.

Экологиялық саясат

Жедел желі

Кері байланыс