Қызметкерлерді бағалау

Жұмыс нәтижелеріне қойылатын талаптарды анықтау, алынған нәтижелерге қол жеткізуді бағалау және қызметкерлерге сындарлы кері байланыс беру арқылы компания қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында персоналдың қызметін бағалау жүргізіледі.

Мақсаттар “KEGOC» АҚ қызметінің әрбір бизнес-процесі/бағыты бойынша тәуекелдерді ескере отырып, бөлімшенің және әрбір қызметкердің функцияларын негізге ала отырып, стратегиялық мақсаттар және ҚНК нақты көрсеткіштерге каскадтау жолымен Мақсаттар картасы түрінде қалыптастырылады. Қызметкердің қызметін бағалау меритократия қағидаттарына негізделген, тұрақты негізде (тоқсандық, жылдық) жүзеге асырылады және ҚНК/мақсаттары мен құзыреттері (кәсібилік және әлеует) бойынша бағалауды қамтиды.

Қызметті бағалау нәтижелері бойынша қызметкерлерді ынталандыру (материалдық және материалдық емес), оқыту және дамыту, мансаптық өсу құралдарын қолдану туралы шешімдер қабылдануы мүмкін.

«КЕGОС» АҚ қызметкерлерінің саны 2022 жылы компания қызметкерлерінің қызметіне 2021 жылдың қорытындысы бойынша кешенді бағалаудан өткен компания персоналының тізімдік санының 1 987 немесе 50,9% - құрады. Оның ішінде: 1 313 ер адам және 674 әйел; 392 ӘБП қызметкері және 1 595 ӨП қызметкері.
Жедел желі

Кері байланыс